Kirsi-Maria Halonen

Yliopistonlehtori, dosentti

Toimin Lapin yliopistossa kauppaoikeuden yliopistonlehtorina ja minulla on kauppaoikeuden, erityisesti julkisten hankintojen dosentuuri Turun yliopistossa, jossa myös opetan julkisia hankintoja. Tutkimukseni liittyy pääosin julkisia hankintoja koskevaan sääntelyyn, hallinto-oikeuteen, valtiontukilainsäädäntöön ja sopimusoikeuteen. Kaikilla näillä oikeudenaloilla on läheinen yhteys yhteiskunnan toimivuuteen ja hyvinvointiin. Yksityinen sektori on ottanut enenevissä määrin julkisen sektorin tehtäviä hoitaakseen, mikä on lisännyt julkisen sektorin vaikutusta markkinoihin entisestään. Julkisen sektorin markkinasääntelyllä on siksi tärkeä rooli hyvinvoinnin edistämisessä yhteiskunnassa.

KÄYNNISSÄ OLEVAT TUTKIMUSPROJEKTIT

Kirsi-Maria Halonen on Lapin yliopiston vastuullinen johtaja Suomen akatemian rahoittamassa LEXSECURE Oikeuden rooli huoltovarmuuden turvaamisessa: kriisipoikkeuksien sisäistäminen järjestelmään konsortiotutkimusprojektissa (2020-2023).

Hän on mukana myös Euroopan alukehitysrahaston rahoittamassa KeLipa Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi - Kohti resurssiviisaita liikkumisen palveluita Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin ja oikeustieteiden tiedekunnan yhteisessä tutkimushankkeessa.

Lue lisää Kirsi-Marian tutkimuksesta: Lapin yliopiston tutkimusportaali