Projects
Upcoming Events
  • Iiris Kestilän väitöstutkimuksen puolivälintarkastus

    30.3.2022 0:00–23:59

    Iiris Kestilän väitöstutkimuksen puolivälintarkastus järjestettiin 1.10.2021. Väitöskirjan työnimi on ”Law, power and intimacy: Case studies on the encounters of law and knowledge-based power in a question of sexuality”. Tilaisuudessa keskusteltiin työn aihepiiristä, senhetkisestä vaiheesta ja tuloksista, sekä miten tutkimusprosessia vielä jatketaan. Opponenttina toimi professori Susanna Lindroos-Hovinheimo Helsingin yliopistosta.

    Lisää uutisia »
Past Events