Alexa Kavaston väitöstutkimuksen puolivälintarkastus

« Takaisin15.2.2022 18:10

Alexa Kavaston väitöstutkimuksen puolivälintarkastus järjestettiin 15.2.2022. Väitöskirjan työnimi on ”Uudet velvoitteet päätettäessä työsopimusta sairausperusteella”. Tilaisuudessa keskustellaan työn aihepiiristä, tämänhetkisestä vaiheesta ja tuloksista, sekä miten tutkimuksentekoa vielä jatketaan. Opponenttina toimi emeritusprofessori Niklas Bruun.

Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, ensinnäkin minkälaisia päivitettyjä velvoitteita lainsäädännön kokonaisuus asettaa työnantajalle sairausperusteisessa työsuhteen päättämistilanteessa. Toiseksi tutkitaan sitä, miten tuomioistuimissa arvioidaan näitä velvoitteita. Artikkeleissa keskitytään sairausperusteiseen irtisanomisharkintaan ajan myötä tulleisiin muutoksiin, kuten oikeuskäytännöstä ilmenevään työnantajan lojaliteettivelvoitteen korostuneeseen asemaan ja yhdenvertaisuuslain 15 §:n kohtuullisiin mukautuksiin sairausperusteisen irtisanomisen yhteydessä.

Artikkeliväitöskirjan ensimmäinen artikkeli on tarkoitus julkaista Defensor Legis -aikakauskirjassa numerossa 4/2022.