Iiris Kestilän väitöstutkimuksen puolivälintarkastus

« Takaisin1.10.2021 16:21

Iiris Kestilän väitöstutkimuksen puolivälintarkastus järjestettiin 1.10.2021. Väitöskirjan työnimi on ”Law, power and intimacy: Case studies on the encounters of law and knowledge-based power in a question of sexuality”. Tilaisuudessa keskusteltiin työn aihepiiristä, senhetkisestä vaiheesta ja tuloksista, sekä miten tutkimusprosessia vielä jatketaan. Opponenttina toimi professori Susanna Lindroos-Hovinheimo Helsingin yliopistosta

Iiris Kestilän väitöstutkimuksen puolivälintarkastus järjestettiin 1.10.2021. Väitöskirjan työnimi on ”Law, power and intimacy: Case studies on the encounters of law and knowledge-based power in a question of sexuality”. Tilaisuudessa keskusteltiin työn aihepiiristä, senhetkisestä vaiheesta ja tuloksista, sekä miten tutkimusprosessia vielä jatketaan. Opponenttina toimi professori Susanna Lindroos-Hovinheimo Helsingin yliopistosta.

Väitöskirja käsittelee oikeuden ja vallan suhdetta turvallisuusympäristössä, jota työssä edustavat armeija ja turvapaikkahallinto. Tutkimuksessa analysoidaan kahden ylikansallisen tuomioistuimen, Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ja Euroopan unionin tuomioistuimen, seksuaalivähemmistöihin liittyviä tuomioita edellä mainituissa konteksteissa. Michel Foucault’n jalanjäljissä väitöskirjassa ei kysytä niinkään, onko homoseksuaalien syrjintä lainvastaista tai miten syrjintään voitaisiin puuttua, vaan mitä oikeudellisia ja poliittisia tarkoitusperiä homoseksuaali subjekti palvelee tietyllä historiallisella hetkellä. Tätä kysymystä lähestytään niin Foucault’n valta-analyysin kuin psykoanalyysin käsittein. Työn keskeinen teoreettinen kontribuutio onkin Foucault’n psykoanalyysia kohtaan esittämän kritiikin dekonstruoiminen, sekä Foucault’n työn ja psykoanalyysin aiemmin havaitsemattomien yhtymäkohtien osoittaminen.

Artikkeliväitöskirjan ensimmäinen artikkeli on julkaista Law and Critique -aikakauskirjassa vuonna 2021. Lue: Confession as a Form of Knowledge-Power in the Problem of Sexuality. DOI: 10.1007/s10978-021-09287-x. Linkki artikkeliin