Opintosuunnan ja pääaineen valinta (hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma)
Opintosuunnan ja pääaineen valinta (politiikkatieteiden ja sosiologian tutkinto-ohjelma)