Reaalitieteet

Reaalitieteet on yhteisnimitys luonnontieteille ja ihmistieteille. Ne ovat kiinnostuneita fyysisesti tai kulttuurisesti olemassa olevasta todellisuudesta. Reaalitieteissä tehty tutkimus on tyypillisesti perustutkimusta, jota ohjaa tiedollinen uteliaisuus.
perustieteet.jpg