Ideatieteet (formaaliset tieteet)

Ideatieteet tai formaaliset tieteet liikkuvat symboleiden ja symbolijärjestelmien abstraktisessa todellisuudessa. Ideatieteet ovat kiinnostuneita inhimillisen ajattelun luomista henkisistä välineistä, joiden avulla ihminen jäsentää ja hallitsee todellisuutta. Ideatieteet näyttäytyvät useimmiten menetelmätieteinä samalla kun niissä tähdennetään teoreettisen ajattelun itseisarvoista luonnetta. Ideatieteet luovat omaa todellisuuttaan. Ne tarjoavat teorioita ja malleja, jotka filosofisia kysymyksiä herättäen sisältävät analogisuutta, vastaavuutta todellisuuteen. Todellisuus on jaettavissa fyysiseen todellisuuteen, empiriaan ja inhimillisesti arvotettuun käytäntöön, praksikseen.

  • metamatematiikka
  • matematiikka eri aloineen
  • formaalinen logiikka
  • materiaalinen logiikka
  • tilastotiede
  • tietotekniikka
  • tietojenkäsittelytiede
  • tietojärjestelmätiede
 
 
perustieteet.jpg