Luonnontieteet

Luonnontieteet erittelevät, kuvaavat ja käsittelevät luonnonesineitä tavoitteena muodostaa niitä koskevia yleisiä lainalaisuuksia. Tutkimuksellisesti vahvistettujen lainalaisuuksien avulla taas mahdollistuvat tieteelliset selitykset ja ennustukset. Esimerkiksi käyvät niin biologien arviot eri lajien kannanvaihteluista ja meteorologien sääennustukset kuin kalentereihin tähtitieteilijöiden laskemat aluekohtaiset kuun ja auringon nousuajat sekä kuun- ja auringonpimennykset.

 

Luonnonesine
Tieteenfilosofisessa keskustelussa luonnonesineellä tarkoitetaan luonnontieteellisestä näkökulmasta tutkittavaksi avautuvaa kohdetta. Luonnonesine on olemassa riippumatta inhimillisestä merkityksenannosta. Esimerkiksi: sähkökenttä, galaksi, cumuluspilvi, meteoriitti, rikkihappo, geeni, virus, ameba. Myös taideteosta ja ihmistä voidaan tutkia luonnonesineen näkökulmasta.

 • astronomia
 • kosmologia
 • ydinfysiikka
 • kemia
 • meteorologia
 • geologia
 • mekaniikka
 • yleinen biologia
 • ekologia
 • biokemia
 • etologia
 • anatomia
 • fysiologia
 • kasvitiede
 • maantiede
 • eläintiede
 • fonetiikka
 • perinnöllisyystiede
 • teoreettinen fysiikka
 
 
perustieteet.jpg