Soveltavat tieteet

Soveltavat tieteet on yleisnimitys tieteille, joissa fyysistä todellisuutta ja praksista tutkitaan pyrkimyksenä vaikuttaa tapahtumiseen. Niissä sovelletaan perustieteissä kehitettyjä teorioita ja tuloksia tärkeäksi koettujen ongelmien ratkaisuun. Soveltavat tieteet ovat tieten ulkopuolisten intressien oikeuttamia ja läpäisemiä. Siksi niitä voitaisiin nimittää myös intressitieteiksi. Teknisen tehokkuuden ja terveyden arvon ympärille kasaantuneet intressit ohjaavat suurinta osaa tutkimuksellista toimintaa. Soveltavat tieteet ovat inhimillisesti erittäin tärkeitä, mikä näkyy myös julkisen vallankäytön resurssijaoissa.
soveltavat_tieteet.jpg