Ihmistieteet

Ihmistieteet on yhteisnimitys humanistisille tieteille ja yhteiskuntatieteille. Ihmistieteet tutkivat kulttuuriesineitä, joista tuotetaan kuvauksia, selityksiä ja ennustuksia ymmärtämisen näkökulmasta. Ihmistieteiden mielenkiintona on praksis, inhimillisen merkityksenannon jäsentämä, päämääriä itsessään sisältävä käytäntö.

Kulttuuriesine
Kulttuuriesineellä on uuskantilaisten ideoiden innoittamina tarkoitettu ihmistieteellisen näkökulman mukaista tutkimuskohdetta. Kulttuuriesine muodostuu inhimillisen arvottamisen ja merkityksenannon kautta. Tietoisuuden läsnäolo liittyy välttämättömästi kaikkiin kulttuuriesineisiin. Siten sosiaalinen on sosiaalista juuri sisältämiensä ideoiden, tarkoituksien ja arvojen ansiosta.

Esimerkkejä kulttuuriesineistä: yhteiskunta, sivistys, luokkahuone, Napoleon, Pohjolan emäntä Louhi, ooppera-aaria, novelli. Myös delfiinejä voidaan tutkia kulttuuriesineen näkökulmasta.

Lakitekstissä ja yleensä keskustelussa kulttuuriesineellä tarkoitetaan kulttuurihistoriallisesti arvokasta esinettä.
 
 
perustieteet.jpg