Perustieteet

Perustieteet muodostuvat ideatieteiden ja reaalitieteiden kokonaisuudesta. Tieteenhistoriallisesti ne ovat kehittyneet tiedollisen uteliaisuuden pohjalta. Ihminen on halunnut ymmärtää luonnon tapahtumia ympärillään, luontoa itsessään, omaa sosiaalista olemistaan ja luomaansa kulttuuria. Perustieteissä mielenkiinto kohdistuu väittämien ja teoreettisten näkemysten paikkansapitävyyteen, todistamiseen (argumentaatioon) ja metodisiin kysymyksiin uuden tiedon muodostamiseksi. Perustieteet tuottavat ajatuksia ihmisestä ja maailmasta sekä vaalivat tieteellistä ajattelua. Niillä on maailmankatsomuksellista merkitystä.
perustieteet.jpg