Elämäntapatieteet

Elämäntapatieteitä yhdistää mielenkiinto ihmisen elämäntyyliin ja siihen vaikuttamiseen. Niiden alue ulottuu sosiaalityöstä videoilmaisuun ja konfliktien tutkimukseen. Eri yliopistoissa ihmisen elämäntapaan ja elämisentyyliin kohdistuva tutkimus jakaantuu eri tiedekuntiin ja pohjautuu erilaisiin laitosratkaisuihin. Yleensäkään tutkimusperinteiden organisointi ei tapahdu yhtenäisten intressien tai kriteerien pohjalta.

Elämäntapatieteet ovat sisäisesti monitieteisiä, mielenkiintoiseksi koetun pysyväisluonteisen ongelman käsittelystä muotoutuneita. Osan tiedeluonne on problemaattinen, koska perinteensä valossa niiden harrastus näyttäytyy taitona ja taiteena. Tietenkin voidaan puhua taiteen tutkimuksesta, mutta näiden alojen harrastus ja koulutus eivät voi yksistään tukeutua tutkimuksellisuuden ideaan vaan tarkoitus on kasvattaa tekijöitä ja toimijoita, jotka rikastuttavat niin rakennettua ympäristöä kuin median muotoja.

Elämäntapatieteissä tutkimusta hankaloittaa läheisyys inhimilliseen arkeen ja arkisen ajattelun mukanaan tuomat piilossa olevat oletukset. Ihminen nimittäin näkee sosiaalista tapahtumista oman päänsä tulkitsemana. Yhdet asiat hän sivuuttaa, toisia liioittelee ja jotkut seikat ymmärtää väärin. Ihminen tuntuu hahmottavan arjen ilmiöitä pitkälti siinä muodossa kuin niiden pitäisi olla eikä sellaisina kuin ne ovat. Tässä on vaikeus. Toinen hankaluus on, miten vastata elämäntapatieteisiin kohdistuviin odotuksiin. Pitäisikö vaalia yhteisen hyvän ideaa, vaikka rahoittaja haluaa aineistoa tukemaan omia erityisiä intressejään?

Elämäntapatieteissä voidaan soveltaa hyvin erilaisia tutkimuksellisia lähestymistapoja. Yksi mahdollisuus on toimintatutkimus, toinen on projektien toteuttaminen, kolmas humanistisen tutkimusperinteen menestykselliset mallit.

 • arkkitehtuuri
 • ympäristösuunnittelu
 • teollinen muotoilu
 • taideteollisuus
 • sotatiede
 • rauhantutkimus
 • naistutkimus
 • sosiaalityö
 • videoilmaisu
 • graafinen suunnittelu
 • matkailutiede
 
 
soveltavat_tieteet.jpg