Tekniikka

Tekniikan moninaisuutta yhdistää kiinnostus välineiden tehokkuuden parantamiseen. Tekniikassa on pitkä luonnontieteiden ja matematiikan hyödyntämisen perinne. Viimevuosina mukaan on tullut yhteiskuntatieteellisiä aineksia. Tekniikan toimivuus ei yksin riitä, tarvitaan ymmärrystä siitä, miten tekniset järjestelmät ja ihmisen sosiaalinen oleminen ovat vuorovaikutuksessa. Ekologisten haittojen, virheiden, häiriöiden, seisokkien, tapaturmien, materiaalihävikkien ja onnettomuuksien vähentäminen edellyttävät niin tekniikan sopeuttamista ihmisen ominaisuuksiin kuin sosiaalisten rajoitusten tajuamista tekniikan käytössä.

Teknistä tutkimusta hyödynnetään tuotekehittelyssä. Tämä näkyy siinä, että tutkimusta harjoittavien laitosten lähiympäristöön muodostuu kuin itsestään pienyrityksiä.

Eri maissa valtionjohto on huolehtinut siitä, että yhteisiä resursseja kohdennetaan uusien sotavälineiden kehittämiseen ja vanhan sotatekniikan parantamiseen. Edelleenkin valtaosa tutkijoista saa suoraan tai epäsuoraan toimeentulonsa sotaan valmistautumisesta. Samaan aikaan on pulaa sellaisista tutkimusresursseista, jotka liittyvät monien ihmisten arjen teknisten ongelmien ratkaisemiseen. Asumisen puutteet, liikenteen vaikeudet, kaupunki-ilman epäpuhtaudet, vesistöjen rehevöityminen, suolautuminen, jätteiden käsittely ja monet muut ongelmat vaatisivat kasvavasti myös teknistä tutkimusta.

  • biotekniikka
  • konetekniikka
  • metsätiede
  • geodesia
  • elektroniikka
  • prosessitekniikka
  • viestintätekniikka
 
 
soveltavat_tieteet.jpg