Terveystieteet

Terveystieteitä yhdistää terveyden arvo, se on kiertämättömästi läsnä kaikessa alan tieteellisessä toiminnassa. Terveyden edistäminen, vaaliminen ja palauttamisyritykset sekä heikkenevän terveyden kestäminen oikeuttavat tutkimustoiminnan. Tutkimuksesta seuraa suurta hyötyä organisaatioille ja yksittäisille ihmisille, siksi mm. valtiovalta ja säätiöt rahoittavat kalliita tutkimushankkeita. Toisaalta lääketieteellisen tutkimuksen tuloksien hyödyntäminen tuotekehittelyssä yksittäisenä lääkkeenä saattaa vaatia lääkeyritykseltä miljardin euron tutkimus- ja kehitysvarat.

Tutkimuskäytännöt ovat hyvin erilaisia, osassa käytetään luonnontieteellisiä metodeja ja selityksiä etsitään biokemiasta ja biologiasta. Osa näyttäytyy yhteiskuntatieteiden kaltaisena, esimerkiksi sairastumista selitetään elämäntavan avulla. Tutkimukselliseen moninaisuuteen vaikuttaa sairauksien ja vaivojen kirjo. Kasvava osa länsimaisen ihmisen sairauksista liittyy elämäntapaan, jolloin huonoa oloa voidaan helpottaa lääkkeiden avulla, mutta varsinainen toipuminen edellyttää elämäntapamuutosta. Uutta ruokavaliota, tupakasta luopumista, halua liikkua tai mitä tahansa elämäntapamuutosta ei toteuteta vain lääkärin määräyksestä vaan onnistuminen edellyttää potilaan omaa aktiivisuutta. Sitä taas voidaan vahvistaa ymmärtävän inhimillisen vuorovaikutuksen avulla. Elämäntapaan ja ihmisenä toimimiseen liittyvät terveyskysymykset edellyttävät ihmistieteellisen tutkimuksen näkökulmien mukaan ottamista.

 • hoitotiede
 • kirurgia
 • psykiatria
 • psykoterapia
 • farmasia
 • fysioterapia
 • taideterapia
 • kansanterveystiede
 • liikuntaterveystiede
 • ravitsemustiede
 • terveyssosiologia
 
 
soveltavat_tieteet.jpg