uutiskuva_3.jpg

SoHoVa -hankkeella vahvistetaan sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden osaamista

22.10.2019

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön ja oikeustieteiden tiedekunnan hyvinvointioikeuden oppiaineet ovat saaneet rahoituksen lähes kolme vuotta kestävälle ESR –hankkeelle.

Syyskuun alussa käynnistyneen hankkeen päätavoitteet on tuotu esiin sen nimessä: Sosiaali-työn ja hyvinvointioikeuden osaamisen vahvistaminen – laadun tae koulutuksessa ja työelämässä (SoHoVa). Hankkeella pyritään aitoon tieteiden väliseen vuoropuheluun vahvistamalla Lapin yliopiston strategisia painopisteitä.

Yhteiskunnallisen toimintaympäristön muutokset ja niihin liittyvä palveluiden uudelleen rakentuminen edellyttävät sosiaalityöltä oikeudellisten näkökulmien ymmärtämistä ja soveltamista asiakkaiden parhaaksi. Samoin sosiaalioikeuden asiantuntijoiden on kyettävä hahmottamaan sosiaalityön substanssia, ilmiökenttää ja palvelujärjestelmää. Sosiaalihuoltoon liittyvää sääntelyä on yli sadassa eri laissa, eikä edes juridiikan ammattilaisen ole helppoa muodostaa kattavaa kuvaa siitä, miten kymmenet eri lait vaikuttavat käytännön sosiaalityön arjessa.

Lapin yliopistolla on hyvät edellytykset vastata jatkuvasti lisääntyviin sosiaalihuollon oikeu-dellisiin osaamistarpeisiin sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden asiantuntemusta hyödyntäen. Sosiaalityön oppiaine on alan tutkimuksen ja opetuksen edelläkävijä Suomessa, ja hyvinvointioikeus yksi yliopistomme tutkimuksen profilaatioala, jolle Suomen Akatemia on myöntänyt profiloitumisrahaa vuosille 2019-2023. Hyvinvointioikeuden tavoitteena on tuottaa uudenlaisia avauksia oikeus- ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen alalla. Se on keskittynyt kriittisiin analyyseihin oikeudellisista ja sosiaalisista järjestelmistä, ilmiöistä, käytännöistä ja interventioista.

Näiden kahden oppiaineen sekä käytännön toimijoiden välisellä yhteistyöllä pyritään vahvistamaan osaamista ja ammattitaitoa niin maistereiden peruskoulutuksessa kuin työelämässäkin. Hankkeen pilottikuntina ovat Inari, Kittilä ja Rovaniemi, jotka edustavat melko katta-vasti lappilaisia kuntia. Yhdessä kuntien, kolmannen sektorin ja yksityisten yritysten kanssa selvitetään sosiaalihuollon oikeudellisen osaamisen tarpeita ja etsitään uudenlaisia yhteistoimijuuden malleja, organisatorisia ratkaisuja ja toimintakäytäntöjä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden opintokokonaisuus, jota tarjotaan työelämätahoille ja perustutkinto-opiskelijoille. Tällaisen monitieteisen opetustarjonnan lisääminen palvelee Lapin yliopiston koulutuksen älykästä erikoistumista tukien opetuksen ja tutkimuksen työelämäyhteyksiä.

Hankkeen tieteellisinä asiantuntijoina toimivat professori Merja Laitinen, professori Sanna Hautala ja apulaisprofessori Mirva Lohiniva-Kerkelä.

Hankkeen aloituseminaari järjestetään 29.11.2019 Lapin yliopistolla.

Lisätietoa:

Tarja Kemppainen, projektipäällikkö (50 %), YTK
Carita Lappi, yliopisto-opettaja, YTK
Saara Tuulari, yliopisto-opettaja, OTK

 LaY/Viestintä/J-EK