Asiakkuus sosiaalityössä

26.10.2010

Lapin yliopiston sosiaalityön professorit Merja Laitinen ja Anneli Pohjola ovat toimittaneet Asiakkuus sosiaalityössä -teoksen, joka avaa aivan uudella tavalla asiakaslähtöisyyttä sosiaalityössä.

Merja Laitisen ja Anneli Pohjolan mukaan sosiaalityössä ja sosiaalipalveluissa yksi tärkeä tavoite on, että asiakkaan kaikinpuolinen etu toteutuu. Asiakkaan kohtaamiseen ja palveluiden toteutumiseen sisältyy kuitenkin monia ideologisia kysymyksiä ja käytännön toimintaan liittyviä seikkoja, jotka ehkäisevät päämäärän saavuttamista.

– Sosiaalityön asiakkuuden analysoiminen vaatii katsomaan sosiaalityötä ja yhteiskunnallispoliittista toimintaa toisin. Tämä on tarpeen, koska sosiaalityön tekemisen ehtoja ja ihmisten arkea ovat luomassa myös sosiaalityön ulkopuoliset yhteiskunnalliset toimijat. Yhteisen näkemyksen syntyminen edellyttää laaja-alaista, tulkitsevaa ja analyyttista otetta, jonka luomiseen pelkät tilannekuvaukset eivät riitä, Laitinen ja Pohjola sanovat.

Sosiaalityön asiakkaat ovat olleet viime vuosina usein kritiikin kohteena mediassa, kansalaiskeskusteluissa ja monissa tutkimuksissakin. Suomalaisessa järjestelmäkeskeisessä sosiaalityön käytännössä asiakasnäkökulma on ollut tähän asti varsin näkymätön. Nyt asiakas on kuitenkin noussut uudella tavalla sosiaalityön keskustelujen kohteeksi, kun on tavoiteltu asiakaslähtöiseksi kutsuttua työkulttuuria.

– Voisi jopa hieman kärjistäen sanoa, että asiakasta erikseen analysoitavana toimijana ei ole oikeastaan kovin pitkään aikaisemmin edes ollut, sillä tarkastelujen keskiössä ovat olleet etuudet, palvelut, säädökset ja järjestelmän rakenne sekä työntekijöiden toiminta, Pohjola kiteyttää.

Teoksessa käsitellään sosiaalityön toimintaympäristöä, työprosessien rakentumista ja asiakkuuden määrittymistä ideologisista, juridisista ja eettisistä näkökulmista käsin.

Teoksen ensimmäisessä osassa tarkastellaan asiakasta sosiaalityön kohteena, yksilöä oikeudellisesti kaiken keskipisteenä sekä asiakkaan kohtaamista. Osassa kirjoittavat professori Anneli Pohjola, professori Ahti Saarenpää, professori Merja Laitinen ja kehittäjä-sosiaalityöntekijä Tarja Kemppainen.

Teoksen toisessa osassa tarkastellaan varhaista puuttumista sekä työprosessien rakentumista alkuarvioinneista kohti suunnitelmallista sosiaalityötä. Osassa kirjoittavat yhteiskuntatieteiden tohtori, akatemiatutkija Mirja Satka, kehittäjä-sosiaalityöntekijä Pekka Ojaniemi ja lastensuojelun johtava sosiaalityöntekijä Kaisa-Maria Rantajärvi.

Teoksen kolmannessa osassa tarkastellaan ongelmanratkaisuperinnettä, kriittistä ammatillisuutta, mallinnusta sosiaalityön kehittämisen välineenä sekä asiakkuuden punoksia. Osassa kirjoittavat professori Synnöve Karvinen-Niinikoski, yhteiskuntatieteiden tohtori, kehittämispäällikkö Asta Niskala, professori Anneli Pohjola ja professori Merja Laitinen.

Asiakkuus sosiaalityössä on sosiaalityön ja sosiaalialan opiskelijoiden sekä alan ammattilaisten perusteos, joka antaa näkökulmia asiakaslähtöisyyteen liittyvien asioiden pohtimiseen.

Lisätietoja:
Anneli Pohjola
Puhelin 040 553 7498
Merja Laitinen
Puhelin 040 509 2153

LaY/Viestintä/OT