Avoimia yliopisto-opintoja saamelaisalueella

13.9.2010

Lapin yliopiston avoin yliopisto järjestää yhteistyössä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa teollisen muotoilun sekä sosiologian ja saamelaisen kulttuurin opinnot Inarissa.

Opiskelijoille on tarjolla kaksi opintopolkua: teollinen muotoilu sekä sosiologia ja saamelainen kulttuuri. Teollisen muotoilun koulutuksessa yhdistetään saamenkäsityö ja muotoilu sellaiseksi konseptiksi, jonka avulla parannetaan tuotteiden, palveluiden ja ympäristön esteettistä ja toiminnallista laatua sekä huomioidaan saamelaiskulttuurin erityispiirteet tuotekehityksessä. Sosiologian ja saamelaisen kulttuurin opinnot puolestaan tutustuttavat saamelaisten historiaan, elinkeinoihin, yhteiskuntaan, perinteiseen tietoon ja kulttuuriin sekä yleisesti työn, hyvinvoinnin, ympäristön, kulttuurimatkailun ja etnisyyden kysymyksiin.

Molemmissa opintopoluissa on mahdollista suorittaa perus- ja aineopintoja. Lisäksi opiskelija voi suorittaa perusopintojen jälkeen sivuaineina toisen opintopolun opinnot, saamen kielen (äidinkieli) opinnot tai yritys- ja yhteisöviestintään keskittyvät viestintäopinnot. Koko opintopolun suoritettuaan opiskelija voi hakeutua yhteiskuntatieteen tai taiteiden tutkinto-opiskelijaksi Lapin yliopistoon tai saamelaisen kulttuurin tutkinto-opiskelijaksi Oulun yliopiston Giellagas-instituuttiin.

Ensimmäisenä alkavat teollisen muotoilun perusopinnot lokakuussa ja saamelaisen kulttuurin perusopinnot marraskuun alussa. Ensi keväänä alkavat lisäksi sosiologian monitieteiset perusopinnot. Teollisen muotoilun aineopinnot ja saamen kielen opinnot toteutetaan syksystä 2011 eteenpäin. Sosiologian ja saamelaisen kulttuurin aineopinnot alkavat keväällä 2012 ja viestintäopinnot syksyllä 2012.

Avoimet yliopisto-opinnot on tarkoitettu saamelaisalueen nuorisolle ja aikuisväestölle, ja lähiopetus järjestetään Inarissa Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa. Lisäksi opetusta tarjotaan joustavasti etä- ja monimuoto-opetuksena. Opetukseen voi hakeutua iästä tai pohjakoulutuksesta riippumatta, ja opetus vastaa laadultaan ja vaatimuksiltaan tiedekuntien opintovaatimuksia.

Haku opintoihin on parhaillaan käynnissä. Haku teollisen muotoilun opintoihin päättyy 1.10.2010. Hakuohjeet ja -lomake: www.ulapland.fi/davvi

Koulutukset tuotetaan osana monitieteistä yliopistollista Davvi-koulutushanketta, jota rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Vipuvoimaa EU:lta -ohjelma, Lapin ELY-keskus sekä Inarin kunta. Opinto-ohjelma on suunniteltu yhteistyössä Lapin yliopiston taiteiden ja yhteiskuntatieteiden tiedekuntien ja Oulun yliopiston Giellagas-instituutin kanssa.

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Helena Tompuri, p. 0400 159 088, helena.tompuri(at)ulapland.fi
www.ulapland.fi/davvi

LaY/Viestintä/SV