Emily Höckertin väitöskirjalle Suomen Akatemian rahoitus

4.10.2010

Lapin yliopiston jatko-opiskelija Emily Höckert on saanut väitöskirjarahoituksen Suomen Akatemialta Jussi Pakkasvirran johtamassa tutkimushankkeessa.

Emily Höckertin väitöskirjatutkimus käsittelee Nicaraguan matkailun kehittämistä ja mahdollisuuksia. Höckert tekee väitöskirjaansa Lapin yliopistossa ja työn ohjaajana toimii professori Soile Veijola. Höckert on valmistunut Lapin yliopiston matkailututkimuksesta vuonna 2009. Hänen pro gradu -tutkielmansa sai vuoden pro gradu -palkinnot sekä maaseutututkimuksessa että matkailututkimuksessa.

Tutkimus kuuluu Helsingin yliopiston Politiikan ja talouden tutkimuksen laitoksen johtajan Jussi Pakkasvirran vetämään tutkimushankkeeseen, jonka keskiössä ovat kestävän kehityksen politiikat ja käytännöt Keski-Amerikan matkailussa. Tutkimuksessa analysoidaan kolmen Keski-Amerikan maan, Costa Rican, Hondurasin ja Nicaraguan, matkailupolitiikkaa. Hanke sai rahoitusta vuosiksi 2011–2014 yhteensä 522 440 euroa.

LaY/Viestintä/OT