Enontekiön erityisyys esiin matkailussa

20.10.2010

Uusi julkaisu tuo esille Enontekiön erityispiirteitä sekä avaa uusia näkökulmia kunnan ja sen matkailun kehittämiseen.

Enontekiön erityisyys paikallisten ja loma-asukkaiden silmin -julkaisussa tarkastellaan Enontekiön erityispiirteitä ja matkailun kehittämisen mahdollisuuksia. Julkaisu koostuu pääosin Lapin yliopiston matkailututkimuksen opiskelijoiden kolmesta tutkielmasta, joita varten he haastattelivat talvella 2010 Enontekiön loma-asukkaita ja paikallisia ihmisiä.

Enontekiöllä on vain vajaa 2 000 asukasta, mutta siellä sijaitsee 850 kesämökkiä ja vierailee vuosittain noin 100 000 pääosin kotimaista matkailijaa. Kuntaan tullaan niin turistilomalle, mökkeilemään vapaa-aikana kuin asumaan kakkosasuntoon.

Julkaisussa ilmenee, että niin paikkakuntalaiset kuin loma-asukkaat näkevät Enontekiön erityisyyksinä etenkin luonnon ja syrjäisen sijainnin. Luonto tarjoaa rauhaa ja harrastusmahdollisuuksia; syrjäinen sijainti puolestaan nähdään aitoutena, omaleimaisuutena ja mahdollisuutena päästä irti arkielämästä. Jopa niukka palvelutarjonta koetaan jossain määrin rikkautena: Kilpisjärvellä tehdyssä osatutkimuksessa haastatellut olivat selkeästi sopeutuneet vähäisiin palveluihin ja toivoivat alueen säilyvän pienenä ja ainutlaatuisena matkakohteena ja asuinpaikkana.

Matkailun kehittämisessä paikkakuntalaiset ja loma-asukkaat pitävät tärkeänä, että alueen erityispiirteitä – luontoa ja syrjäisyyttä – vaalitaan. Tutkimuksen mukaan Enontekiön matkailua voisikin kohdentaa niille, jotka ovat valmiit näkemään vaivaa päästäkseen rauhalliseen erämaahan. Myös luonnosta kumpuaville, kestävän kehityksen mukaisille uusille matkailupalveluille ja aktiviteeteille sekä tietoliikenneyhteyksien parantamiselle olisi tilausta. Esimerkiksi tietoliikenteen parantaminen hyödyttäisi kaikkia alueella asuvia ja matkailevia sekä kohentaisi mahdollisuuksia kiinnittyä Enontekiön kaltaisiin etäisiin paikkoihin.

Lisäksi julkaisussa tulee ilmi, että alueen matkailussa voisi kiinnittää entistä enemmän huomiota yhteisöllisyyteen. Matkailukohteessa koettu vieraanvaraisuus ja ilmapiiri vaikuttavat suuresti matkailijoiden viihtyvyyteen. Myös haastatellut loma-asukkaat toivat esille halunsa osallistua kunnan toimintaan ja matkailun kehittämiseen. Yhteisöllisyyden ja matkailun kehittämisen kannalta olisikin tarpeen kehittää sellaisia tapahtumia, joiden järjestämiseen voivat osallistua niin loma-asukkaat kuin paikalliset. Julkaisu tuo esille muutamia matkailututkimuksen opiskelijoiden ideoimia tapahtumakokonaisuuksia.

Julkaisua voivat hyödyntää esimerkiksi Lapin matkailun kehittämisestä kiinnostuneet sekä matkailun opiskelijat.

Julkaisun ovat toimittaneet matkailun assistentti Outi Rantala ja sosiologian professori Seija Tuulentie. Julkaisussa kirjoittaa kahdeksan matkailututkimuksen opiskelijaa: Outi Forsman, Päivi Harjula, Saara Lähtevänoja, Harri Mommo, Tiina Mäkelä, Hannu Mällinen, Paula Paavilainen ja Antti Ruotsalainen.

Julkaisu on luettavissa osoitteessa http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2010/mwp175.htm.

Lisätietoja:
Matkailun assistentti Outi Rantala, p. 040 484 4202, outi.rantala(at)ulapland.fi

LaY/Viestintä/SV