Kuvassa (vasemmalta oikealle) Jaana Leinonen, Riikka Kangas, Henna Nurmi, Ville Kivivirta ja Jyrki Paukku.
Kuvassa (vasemmalta oikealle) Jaana Leinonen, Riikka Kangas, Henna Nurmi, Ville Kivivirta ja Jyrki Paukku.

Hallinnon tutkimuksen seuran vetovastuu Lapin yliopistoon

21.2.2022

Lapin yliopiston hallintotiede on saanut valtakunnallisen vastuun Hallinnon Tutkimuksen Seuran toiminnasta. Hallinnon Tutkimuksen Seura on vuonna 1981 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka tehtävänä on edistää hallinnon alaan liittyvää tutkimusta ja koulutusta Suomessa sekä tukea näihin liittyvää yhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Seura julkaisee neljä kertaa vuodessa Hallinnon Tutkimus -tiedelehteä (JUFO2) sekä järjestää foorumeita tutkijoille, opettajille, opiskelijoille ja työelämän edustajille. Suurin kansallinen toimijoita yhteen kokoava tapahtuma on vuosittain järjestettävät hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät.

Hallinnon Tutkimuksen seuralla on vakiintunut asemansa alaan liittyvän tieteellisen julkaisutoiminnan harjoittajana sekä hallinnon kehittämisen, tutkimuksen ja koulutuksen tukijana. Puheenjohtaja Jaana Leinosen mukaan jatkossa seuran rooli ja vastuu laaja-alaisen vuoropuhelun mahdollistajana sekä verkostoitumisen myötävaikuttajana tulee erityisesti korostumaan. Esimerkkinä hän mainitsee käynnissä olevan sote- ja pelastustoimen uudistuksen.

– Niin tutkimuksen kuin koulutuksenkin tulisi voida tukea tälle uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista, arvioinnista puhumattakaan. Niinpä seuran tehtävänä on olla luomassa puitteita ja mahdollisuuksia uudistukseen kiinnittyvien uusien ja innovatiivisten yhteistyöavausten syntymiselle, toteaa Leinonen.

Seura on tarkoitettu kaikille hallinnon tutkimuksesta kiinnostuneille tieteenalasta riippumatta. Lapin yliopistoon toiminnan vetovastuu siirtyi Vaasan yliopistosta.

Seuran uusi puheenjohtaja on yliopistonlehtori Jaana Leinonen ja varapuheenjohtajana toimii yliopistonlehtori Ville Kivivirta. Seuran sihteerinä toimii yliopisto-opettaja Henna Nurmi, jäsensihteerinä yliopisto-opettaja Riikka Kangas ja taloudenhoitajana lehtori Jyrki Paukku.

Hallinnon Tutkimuksen Seuran (@HTseura) löydät myös Twitteristä sekä Facebookista!

Lisätietoja:

Jaana Leinonen, puheenjohtaja, HTS ry
040 4844 224

Henna Nurmi, sihteeri, HTS ry
sihteeri(at)hallinnontutkimus.fi

Riikka Kangas, jäsensihteeri, HTS ry (jäsenasiat)
jasensihteeri(at)hallinnontutkimus.fi