Jari Stenvall hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittämistä suunnittelevaan toimikuntaan

9.8.2010

Hallintotieteen professori Jari Stenvall on nimetty pysyväksi asiantuntijaksi oikeusministeriön nimeämään hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittämistä suunnittelevaan toimikuntaan.

Toimikunta aloitti työnsä heinäkuuna alussa 2010 ja työ päättyy 28. helmikuuta 2011. Toimikunnan tehtävänä on laatia ehdotus hovi- ja hallinto-oikeusverkoston kehittämiseksi siten, että tavoitteena on asiamäärältään ja rakenteeltaan mahdollisimman tasakokoiset hovi- ja hallinto-oikeudet. Tämä edellyttänee 1–2 hovioikeuden ja 1–3 hallinto-oikeuden vähentämistä.

Toimikunta arvioi hovi- ja hallinto-oikeuksien sijaintipaikkakunnat. Toimikunnan tulee ottaa huomioon myös oikeustieteellisen opetuksen sijainti sijaintipaikkakuntia arvioitaessa. Lisäksi toimikunta arvioi ehdotuksesta aiheutuvat toimitilojen uudisrakentamis- ja peruskorjaustarpeet sekä niistä aiheutuvat kustannukset, pohtii hovi- ja hallinto-oikeuksien henkilöstörakennetta ja -määrää sekä uudistuksen kustannus- ja tuottavuusvaikutuksia.

Toimikunnan puheenjohtajana toimii korkeimman oikeuden presidentti emeritus Leif Sevón ja jäseninä mm. oikeusneuvos Hannu Rajalahti, hallintoneuvos Pekka Vihervuori, hovioikeuksien edustaja presidentti Pertti Nieminen, hallinto-oikeuksien edustaja ylituomari Marjatta Mäenpää, hovioikeuden presidentti emeritus Lauri Melander, hallinto-oikeuden ylituomari emeritus Pekka Kainlauri ja professori Matti Kuusimäki.

Toimikunnan pysyvinä asiantuntijoina ovat johtava lakimies Heikki Harjula, professori Jari Stenvall ja yliasiamies Timo Räbinä. Toimikunnan sihteerinä toimii henkilövahinkoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri Jarkko Männistö.

LaY/Viestintä/OT