Jenny ja Antti Wihurin rahaston apurahat

10.10.2010

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on päättänyt jatkaa Lapin yliopiston vierailevien taiteilijoiden stipendiohjelmaa. Lisäksi säätiö myönsi Lapin yliopistoon 4 yksityistä apurahaa, yhteensä 63 000 euroa.

Jenny ja Antti Wihurin rahasto on osaltaan päättänyt jatkaa Rovaniemen kaupungin, Lapin yliopiston ja Wihurin rahaston kokoelman pohjalle rakentuvan kolmikantayhteistyön edistämistä mm. vierailevien taiteilijoiden stipendiohjelmalla. Rahaston ja Lapin yliopiston yhteistyön mahdollistamana Lapin yliopistolla on vieraillut vuodesta 1995 lähtien jo 30 taiteilijaa.

Kauppatieteiden tohtori, professori Antti Haahti sai 10 000 euron apurahan Dominant Logics and innovativeness in Management of Maritime Tourism on Selected Coastal, Lake and Maritime Markets – Influences of market orientations on perceived trust in tourism networks -tutkimukseen.

Väitöskirjatyöhön apurahan saivat:

  • Oikeustieteen kandidaatti Anja Karvonen-Kälkäjä Unohtuuko vanhus – Julkisoikeudellinen tutkimus hallintosopimuksen asianosaissuhteista vanhusasiakkaan vaikuttamismahdollisuuksien näkökulmasta, 21 000 euroa
  • Diplom-Kauffrau Petra Merenheimo Sosiaalipalveluyrittäjyys kunnan ulkoistamisprosessissa, 11 000 euroa
  • Taiteen maisteri Minna Raunio Globalisaation varjoissa. Yhteiskunnalliset ja eettiset prosessit taiteessa, 21 000 euroa

LaY/Viestintä/OT