mikko_vehkaperä_potretti_web.png
Kuva: Santeri Happonen

Julkaisu Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin koulutuksen kehittämisestä

7.4.2021

Lapissa sijaitseva Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen matkailun osaamiskeskittymä. Mikko Vehkaperän teos kokoaa yhteen instituutin matkailukoulutuksen yhteisen kehittämistoiminnan onnistumisen hetket sekä sudenkuopat.

Vuonna 2009 perustettu Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) yhdisti ensimmäistä kertaa samaan yksikköön matkailualojen eri koulutusasteet (toinen aste, ammattikorkeakoulu ja yliopisto) sekä matkailun tutkimus- ja palvelutoiminnan. MTI:n koulutuskoordinaattori, Lapin yliopiston opintopäällikkö Mikko Vehkaperä halusi teoksellaan tuoda esille kaiken sen hiljaisen tiedon, mitä pitkäjänteinen koulutusyhteistyö on osapuolille kerryttänyt.

Matka on ollut aaltoilevaa – siihen on mahtunut nousuja, laskuja ja kohtalonhetkiä. Vehkaperä kuvailee elävästi, millaista yhteiskehittäminen erilaisten toimintatapojen ja -kulttuurien keskellä on ollut.

– Tietyt tyypilliset yhteistyön kehittymisen vaiheet voi tunnistaa monista organisaatiosta, myös MTI:sta. MTI:n erikoispiirre on kuitenkin ollut, että tavallista haastavammista lähtökohdista on sinnikkäästi puskettu eteenpäin. Samalla on syntynyt ainutlaatuisia tuloksia ja tästä perinpohjaisuudesta voi ottaa oppia, Vehkaperä painottaa.

mikko_vehkaperä_lähi_web.png
Kuva: Santeri Happonen

Kestävä matkailu on Lapin yliopiston ja Lapin ammattikorkeakoulun muodostaman arktisen korkeakouluyhteisön yksi strateginen painopiste. Matkailukoulutuksen ja asiantuntijayhteisön kehittäminen ei siis ole menettänyt merkitystään, päinvastoin. Parhaillaan korkeakoulut toteuttavat uusia opetussuunnitelmia, joiden suunnittelutyötä Vehkaperä teoksessaan avaa.

Kolme kehittymisen vaihetta

Julkaisu on jaettu kolmeen erilliseen osaan ja aikakauteen. Ensimmäinen osa kuvaa MTI:n voimakasta kehittymisen aikaa 2013–2016. Oppilaitosyhteistyö oli tiivistä ja osapuolet toteuttivat lukuisia koulutusyhteistyön pilotointeja. Samalla kehitettiin instituutin kansainvälisyyttä, työelämäyhteyksiä ja strategista koulutussuunnittelua.

Toinen osa kuvaa yhteistoiminnan hidastumista 2017–2018. Yhteistyöhön kuuluvan luonnollisen, rauhallisemman vaiheen kanssa samoille vuosille ajoittui useita organisaatiojärjestelyitä. Yhteishenki rapautui ja MTI:n toiminta näyttäytyi pysähtyneeltä.

Julkaisun kolmannessa osassa käydään läpi vuosien 2019–2020 kehittämisprojektin toimenpiteet. Toiminnan tavoitteena oli nostaa MTI takaisin valtakunnalliseen eturintamaan matkailualan koulutuksen kehittämisessä. Tähän kuuluivat keskeisesti uudet, ammattikorkeakoulun ja yliopiston yhteiset opetussuunnitelmat.

Linkki elektroniseen julkaisuun

Vehkaperä, Mikko: Koulutusyhteistyön kohtalonvuodet. Ladattavissa Lauda-järjestelmästä osoitteesta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-6620-47-3 (suositeltava selain Firefox tai avaaminen Acrobat Readerilla).

Lisätietoja:

Mikko Vehkaperä
mikko.vehkapera(at)ulapland.fi