Häiritsevä_yhteiskuntatutkimus_web.jpg

Kaikille avoin Häiritsevä yhteiskuntatutkimus -perjantaiseminaari jatkuu keväällä 2022

7.2.2022

Häiritsevä yhteiskuntatutkimus -perjantaiseminaari palaa ohjelmistoon parin vuoden koronakaranteenin jälkeen.

Seminaarin tavoitteena on esitellä yhteiskuntatutkimuksen ajankohtaisia tutkimusaiheita ja tuloksia, keskusteluja ja näkökulmia sekä tarkastella yhteiskuntakriittisesti ajankohtaisia ilmiöitä. Perjantaiseminaari jatkaa keskustelua yhteiskuntatutkimuksen vaikuttavuudesta ja merkityksestä teoksen Jarno Valkonen (toim.) Häiritsevä yhteiskuntatutkimus (Lapland University Press, Rovaniemi, 2018) hengessä: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/63421

– Luentojen teema valikoituu kunkin alustajan mielenkiinnon mukaan, eikä noudata tarkkaa etukäteissuunnitelmaa. Yhteistä luennoille on teeman ajankohtaisuus sekä kriittinen ja pähkäilevä ote. Käytännössä kyse voi olla uuden julkaisun tulosten esittämisestä, vierailevan tutkijan puheenvuorosta, ajankohtaiseen ilmiöön tarttuvasta tutkijapuheenvuorosta tai vaikkapa professorin jäähyväisluennosta, Jarno Valkonen kertoo.

Luentoja järjestetään noin neljän viikon välein eli kerran kuukaudessa. Kunkin luentoseminaarin kesto on maksimissaan kaksi tuntia, mutta muita rakenteellisia ehtoja ei seminaarille aseteta. Pyrkimys on, että perjantaiseminaarista muodostuisi keskusteleva, akateeminen yhdessäoppimisen käytäntö. Tilaisuuteen toivotaan laveasti yleisöä niin henkilökunnasta kuin opiskelijoista. Joka kerralla on tarjolla kahvia, teetä ja pientä naposteltavaa.

– Häiritsevä yhteiskuntatutkimus -perjantaiseminaari alkoi syksyllä 2018. Keväällä 2020 korona yllätti myös Häirikkö-seminaarin ja toiminta keskeytettiin. Nyt on siis tarkoitus jatkaa. Kevään 2022 ohjelmistossa on jälleen erittäin kiinnostavia alustuksia, keskusteluja ja debatteja, Valkonen kuvailee.

– Vaaliaksemme Häirikkö-seminaarin henkeä kevään seminaari järjestetään ilman etäosallistumismahdollisuutta. Maskisuositus, riittävät etäisyydet ja vastaavat turvallisuusaspektit on syytä ottaa huomioon, kun tulee paikalle. Tervetuloa kuulkaa ihan kaikki!

Lisätietoja:
Professori Jarno Valkonen, jarno.valkonen(at)ulapland.fi, 040-484 4237


HÄIRITSEVÄ YHTEISKUNTATUTKIMUS -perjantaiseminaari keväällä 2022:

PERUTTU! Perjantai 25.2.2022, klo 13–15, LS 16: Mökin kanssa ajattelu -kirjan julkaisutilaisuus

Professori Jarno Valkosen puheenvuoro jouduttiin valitettavasti perumaan.

Perjantai 1.4.2022, klo 13–15, LS 10: Saanko luvan kalatanssiin? Kohtaamisia vesistön tanssisalissa.

Kalastaminen herättää tuntemuksia. Vastustavat puheenvuorot nostavat esiin kalastamiseen sisältyvän ihmiskeskeisyyden. Asetelman, jossa kalan kuolema voi olla tavoite, läsnä tai esillä. Näissä äänenpainoissa on esitetty myös vaatimuksia kalastamisen totaalisesta kieltämisestä – vedoten kalojen pöyristyttävään rääkkäämiseen. Kalastuksen tutkimustakin pidetään usein paheksuttavana toimintana ja tutkijaa häirikkönä. Tällöin toimintaa tutkivalle muodostuu – lupa vaivata. Pohtia kalastuksessa tapahtuvia monilajisia ja monimuotoisia mutkikkaita kytköksiä. Viipyillä vaikeuden kanssa – harjaantua ongelmallistamaan. Etsiä uteliaasti yllättäviä ajattelemisen mahdollisuuksia, uppoutua kimuranttiin, kerroksellisen kanssaoleilun kudelmaan.

Yliopistonlehtori Vesa Markuksela alustaa kertomalla – kalastamisen kokoumasta – moninaisista ihmisten, kalojen ja luonnon sekä posthumaanin materian kohtaamisista. Eräänlaisesta kalastajan ja kalan välisestä paritanssista. Vesistön tanssisalissa, jossa sää orkestroi kalatanssin rytmin ja temmon.


Perjantai 29.4.2022, klo 13–14, LS 10: Feminismiä uusliberalismin ja uuskonservatismin risteyksessä: perhevapaauudistuksen sukupuolipolitiikka

Feminismi, uusliberalismi ja uuskonservatismi vaikuttavat vastakkaisilta poliittisilta ideoilta. Silti ne löytävät yhteistä tarttumapintaa perhevapaauudistuksen kaltaisissa poliittisissa reformeissa, osana laajempaa hyvinvointivaltion muutosta. Turun yliopiston sosiologian yliopistonlehtori ja Lapin yliopiston poliittisen sosiologian dosentti Hanna Ylöstalo on tutkinut perhevapaauudistuksen sukupuolipolitiikkaa ja väittää, että uudistusta koskevassa julkisessa keskustelussa uusliberalistiset ja uuskonservatistiset pyrkimykset yhdistyvät feminismiin. Keskustelun ytimessä eivät ole tasa-arvo tai lapset, vaan naisten palkkatyön intensivoiminen ja hyvinvointivaltion aukkojen paikkaaminen naisten palkattomalla hoivatyöllä. Naisten palkka- ja palkattoman työn riisto kuorrutetaan feministiseltä kuulostavilla ideoilla vapaudesta ja emansipaatiosta.


Perjantai 13.5.2022, klo 13–15, LS 10: Tieteellinen tutkimus ja tuotteistettu tieto

Jean-Francois Lyotard ennusti vuonna 1985 teoksessaan Tieto postmodernissa yhteiskunnassa tieteellisen tiedon merkityksen muuttumista internetin mullistamassa maailmassa. Hän totesi, että tietojenkäsittelylaitteiden lisääntymisellä tulee olemaan tietojen kiertoon vähintäänkin vastaava vaikutus, joka aikanaan oli äänten ja kuvien kierron menetelmien kehittymisellä. Siksi tiedon luonne ei pysy entisellään ja on odotettavissa, että tieto ulkoistuu voimakkaasti suhteessa "tietäjään". Tiedosta tulee tuote myytäväksi, ja sitä käytetään, jotta se tuottaisi uutta arvoa uudessa tuotannossa. Mutta kävikö näin? Onko tieteellisen tiedon luonne muuttunut?

Alustuksessaan professori Suvi Ronkainen avaa tieteellisen tiedon erilaisia muotoja kysyen, olisiko tutkijoiden aika irtaantua metodologisista koulukunnista ja katsoa, miten tieteellisen tutkimuksen rahoituksen muutokset sekä digitaalisen maailman uudet muodot oikeastaan edellyttävät jatkuvaa erityyppisen tiedon ja sen sisään rakentuneiden intressien arviointikykyä sekä entistä vahvempaa tutkimusyhteisöjen rakentamista. Ronkainen väittää, että elämme oikeastaan tilanteessa, jossa tieteellisen tiedontuotannon monimuotoisuus on rakentanut todellisuutta, jossa tieteellisen tutkimuksen tekijöistä on tullut tiedon ammattilaisia. Tutkijat ovat toimijoita maailmassa, jossa on ymmärrettävä ja avattava uudenlaisilla tavoilla tiedon erilaisia muotoja, rajoja, käytettävyyttä ja sovellettavuutta.

****


Kurssin suorittaminen:
Häiritsevä yhteiskuntatutkimus -perjantaiseminaari on laajuudeltaan 3–5 op:n kurssi. Se suoritetaan luentopassi-käytännön mukaisesti koodilla TUTA0303, Valinnaiset laadullisen tutkimuksen lähestymistavat. Opiskelija voi halutessaan saada kurssista korvauksia myös muihin opintoihin. Keskustelkaa asiasta vastuuopettajanne kanssa.

Lisätietoja luentopassista ja Häiritsevä yhteiskuntatutkimus -perjantaiseminaarista: jarno.valkonen(at)ulapland.fi