Uutinen, kuvituskuva 1

Kansainvälinen tunnustus monitieteiselle vainoa käsittelevälle julkaisulle

19.1.2021

CHOICE (Publishing unit of the American Association of College and Research Libraries) nimesi “Psycho-Criminological Approaches to Stalking Behavior: An International Perspective” -teoksen (toim. Heng Choon Oliver Chan ja Lorraine L. Sheridan) merkittäväksi vuoden 2020 akateemiseksi julkaisuksi. Lapin yliopiston professori Merja Laitinen ja tutkijatohtori Anna Nikupeteri ovat kirjoittaneet teokseen vanhempien eron jälkeistä vainoa Suomessa käsittelevän luvun.

Teoksessa tarkastellaan vainoa moninäkökulmaisesti ja -tieteisesti eri puolilla maailmaa. Kirjassa pureudutaan tämänhetkiseen tietoon vainoajista ja sen uhreista niin teoreettisesta kuin käytännöllisestä näkökulmasta. Laitisen ja Nikupeterin luku vanhempien eron jälkeisestä vainosta Suomessa keskittyy erityisesti lasten ja nuorten tiedon ja toimijuuden näkökulmaan.

Laitinen ja Nikupeteri kirjoittivat oman osuutensa osana Suomen Akatemian rahoittamaa CAPS-hanketta. Hankkeen tavoitteena on luoda tuoretta, monitieteistä tutkimusta lapsista väkivallan uhreina ja toimivina subjekteina erityisesti sosiaalityön, oikeustieteiden ja kasvatustieteiden vuoropuhelussa sekä tuottaa uutta empiiristä tietoa lasten ja nuorten kokemuksista vanhempien eron jälkeisestä vainosta

CHOICE: Outstanding Academic Title 2020 -huomionosoituksesta

Vuosittain arvioitavana on 5000–6000 teosta. Vuonna 2020 listalle nimettiin kaikilta tieteenaloilta yhteensä 531 kirjaa ja e-aineistoa yhteensä 123 kustantajalta. Listalle nimettäviltä teoksilta edellytetään, että ne täyttävät seuraavat kriteerit. Teos ilmentää kokonaisuudessaan erinomaista asiantuntijuutta ja osaamista sekä esitystavallisesti että kirjoittajien osalta. Teos on merkittävä suhteessa muuhun alan kirjallisuuteen. Teos erottautuu uraauurtavana aihealueen käsittelijänä ja sen käsittelytapa on omaperäistä tai ainutlaatuista. Teoksella on arvoa opiskelijoille ja tutkintokoulutuksiin liittyvien kirjastokokoelmien rakentamiselle.

Julkaisutiedot:

Laitinen, M. & Nikupeteri, A. 2020: Ex-partner stalking in Finland: Children as knowing agents in parental stalking. In Chan, H. C. & Sheridan, L. (toim.): Psycho-criminological approaches to stalking behavior: An international perspective. Wiley Series in the Psychology of Crime, Policing and Law. Hoboken: Wiley, 55–76.

Teos on saatavilla e-Kirjana Lapin korkeakoulun kirjastosta ja soveltuu aiheesta kiinnostuneille eri alojen opiskelijoille ja ammattilaisille.

Teoksen kuvaus Wileyn sivuilla: Psycho-Criminological Approaches to Stalking Behavior: An International Perspective

Tietoa vuoden 2020 CHOICE-tunnustuksista: The Outstanding Academic Titles of 2020. The best in scholarly titles, including books and digital resources, reviewed by Choice during the past year

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Anna Nikupeteri
anna.nikupeteri(at)ulapland.fi
p. 040 484 4179

Hankkeen vastuullinen johtaja
Professori Merja Laitinen
merja.laitinen(at)ulapland.fi
p. 040 509 2153

CAPS-hanke: www.ulapland.fi/caps