Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan uutiset
Janne Autto ja Keijo Lakkala uutiskuva.jpg
Janne Autto ja Keijo Lakkala ovat kiinnostuneita uudelleenjakamisen mielikuvituksista. Kuva: Marko Junttila

Kansainvälisessä hankkeessa tutkitaan uudelleenjakamisen digitalisoitumista

22.3.2023

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta on mukana Uudelleenjakamisen mielikuvitukset -hankkeessa, jossa tutkitaan digitaalisuuden roolia eri puolilla Eurooppaa ilmenevissä uudelleenjakamiseen liittyvissä mielikuvituksissa.

Verotus, hyväntekeväisyys ja erilaiset keskinäiset avunannot ovat tapoja, joilla ihmiset osallistuvat yhteiskunnan parantamiseen. Digitaaliset alustat mahdollistavat tämänkaltaisen prososiaalisen toiminnan aiempaa tehokkaammin. Niiden ansiosta hyvinvoinnin tuottamista voidaan myös kuvitella entistä vahvemmin valtiollisten rakenteiden ulkopuolella.

– Uudelleenjakamisen mielikuvitukset tarjoavat uusia tapoja jäsentää taloudellisen panostuksen ja yhteiskunnallisen solidaarisuuden välisiä suhteita. Ne merkityksellistävät rakenteita, joissa kansalaiset voivat toimia yhteiskunnallisesti myönteisillä tavoilla, apulaisprofessori Janne Autto kuvailee.

Hankkeessa tutkitaan, kuinka yhteiskunnallinen mielikuvitus suhteutuu digitaalisuuteen erilaisten hyvinvointivaltioiden ja hyväntekeväisyystraditioiden puitteissa. Tutkimusta tehdään Isossa-Britanniassa, Sveitsissä, Suomessa, Espanjassa ja Montenegrossa.

Tutkimuksessa yhdistetään julkisten ja poliittisten keskustelujen diskurssianalyysia digitaalisten alustojen käyttömahdollisuuksien analyysiin sekä arkisten prososiaalisten käytäntöjen etnografiseen tarkasteluun.

Uudelleenjakamisen mielikuvitukset: digitoituminen, kulttuuri ja prososiaalinen osallistuminen (REDIGIM), 2022–2025

Uudelleenjakamisen mielikuvitukset -hanke on osa kansainvälistä projektia, jossa toimii tutkijoita Suomen lisäksi Isosta-Britanniasta (University of the Arts London), Saksasta (University of Göttingen), Espanjasta (Universitat Pompeu Fabra) ja Sveitsistä (University of Zürich).

Hanke käynnistyi Lapin yliopistossa vuoden 2022 lopulla. Suomen osalta hanketta johtaa apulaisprofessori Janne Autto, ja hankkeen toisena tutkijana toimii tutkijatohtori Keijo Lakkala. Suomessa yhteistyötahoja ovat myös Kalevi Sorsa -säätiö ja FINGO.

Hanke kuuluu 24 maan rahoitusorganisaation yhteiseen CHANSE-ohjelmaan. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 328 000 euroa. Lapin yliopiston osahankkeen rahoitus on 232 000 euroa, joka tulee Suomen Akatemialta ja Euroopan Unionin Horizon Europe -rahoitusohjelmasta.

Hankkeen kotisivu: https://redigim.arts.ac.uk/

Lisätietoja:

Apulaisprofessori Janne Autto, janne.autto(at)ulapland.fi, p. 040 484 4227
Tutkijatohtori Keijo Lakkala, keijo.lakkala(at)ulapland.fi, p. 040 716 8511