Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan uutiset
Kädet nostettuna kohti taivasta
Demokraattista toimijuutta voidaan tutkia kehollisen kokemuksen kautta. Kuva: Kaisa Sirén

Kehollinen ja esteettinen oppiminen demokratiaa vahvistamassa – YTK koordinoi 2,7 milj. euron hanketta

28.3.2023

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta koordinoi kuuden yliopiston hanketta, jolle on myönnetty 2,1 miljoonan euron Horizon Europe -rahoitus ja 630 000 euron UK Research and Innovation -rahoitus. Kansainvälisen AECED-hankkeen tarkoituksena on edistää ymmärrystä demokratiasta elettynä ja kehollisena kokemuksena sekä kehittää tätä tukevia opetusmenetelmiä.

Demokratia on kiinteä osa eurooppalaista sivistystä ja vapaita yhteiskuntia. Viime vuosina on kuitenkin nähty demokratian ja oikeusvaltion vastaisten johtajien ja liikkeiden nousua, yhteiskunnallisen keskustelun voimakasta polarisaatiota sekä populistisia poliittisia voimia, jotka suhtautuvat kielteisesti koulutukseen ja kulttuuriin.

AECED-hankkeen johtaja, professori Susan Meriläinen korostaa, että jos demokratiaa halutaan suojella ja ylläpitää, on tärkeää välittää ja vahvistaa ajatusta yhteiskunnallisen moninaisuuden ja yhteisen päätöksenteon merkityksestä. Demokratiaa ja sen toteutumisen kannalta tärkeää moninaisuuden ymmärtämistä voidaan tukea ja edistää kasvatuksessa ja koulutuksessa monin eri tavoin.

– Tällä hetkellä koulutuksessa korostuvat demokraattisen kansalaisuuden kognitiiviset ulottuvuudet. Ymmärrystä demokratiasta elettynä ja kehollisena kokemuksena on hyödynnetty toistaiseksi hyvin vähän. Hanke vastaa tähän haasteeseen, Meriläinen sanoo.

– Esteettistä ja kehollista oppimista edistävien opetusmenetelmien myötä demokratiasta tulee henkilökohtaisempaa ja arkista, eikä jotain abstraktia, kaukaista tai ainoastaan hallintojärjestelmissä tai poliittisissa elimissä tapahtuvaa, tutkija Pauliina Jääskeläinen toteaa.

Hankkeen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä siitä, kuinka demokratian toteutumista voitaisiin edistää eri koulutusasteilla esteettisen ja kehollisen oppimisen kautta. Kun tunnistetaan omia ja toisten tapoja toteuttaa demokratiaa, voidaan luoda koulutuksellisia malleja, jotka tuottavat parempaa ymmärrystä demokraattisen yhteiskunnan toteutumisen edellytyksistä. Tavoitteena on siten lisätä demokraattista toimijuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä.

– Eläytymistaito ja esteettinen kokemus ovat keskeisiä avarakatseisuuden ja toiset huomioon ottavan dialogin synnyssä. Siten ne ehkäisevät yksilöissä tapahtuvaa vieraannuttavan toiseuden syntymistä, joka rakentaa ja ylläpitää yhteiskunnallisia marginaaleja, tutkijatohtori Joonas Vola kuvailee.

AECED: Transforming Education for Democracy through Aesthetic and Embodied Learning, Responsive Pedagogies and Democracy-as-becoming, 2023–2026

Kolme vuotta kestävässä hankkeessa tuotetaan monitieteistä tutkimusta, joka perustuu kuudessa maassa eri koulutusasteilla tehtävään toimintatutkimukseen. Tapaustutkimuksia on yhteensä 19. Esteettisten ja kehollisten menetelmien painotukset vaihtelevat tapauskohtaisesti: toisissa korostuu visuaalisuus ja narratiivisuus, toisissa puolestaan kehollisuus eli liikkeeseen ja aisteihin perustuvat menetelmät.

Hankekonsortiossa ovat Lapin yliopiston lisäksi mukana University of Hertfordshire (Iso-Britannia), Riga Technical University (Latvia), University of Zagreb (Kroatia), Phillips-Universität Marburg (Saksa) ja Universidade Alberta (Portugali). Lapin yliopiston koordinoimaa hanketta johtaa professori Susan Meriläinen.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 2,7 miljoonaa euroa, josta 2,1 miljoonaa euroa on EU:n Horizon Europe 2022 Reshaping democracies -ohjelmasta saatua rahoitusta ja 630 000 euroa on UKRI:n (UK Research and Innovation) jakamaa rahoitusta. Lapin yliopiston saama rahoitusosuus on 690 000 euroa. Hanke käynnistyy 1.4.2023.

Lisätietoja:

Professori Susan Meriläinen, Susan.Merilainen(at)ulapland.fi, p.040 058 8506
Projektipäällikkö Pilvikki Lantela, Pilvikki.Lantela(at)ulapland.fi
Tutkija Pauliina Jääskeläinen, Pauliina.Jaaskelainen(at)ulapland.fi
Tutkijatohtori Joonas Vola, Joonas.Vola(at)ulapland.fi