Keskustelutilaisuus: Laatutyö kehittää yliopistoa

20.1.2011

Laadunvarmistusjärjestelmän toisesta auditointikierroksesta järjestään keskustelutilaisuus 3. maaliskuuta Lapin yliopistossa.

Lapin yliopisto läpäisi ensimmäisen Korkeakoulujen arviointineuvoston suorittaman auditoinnin vuonna 2009. Auditoinnilla tarkoitetaan riippumatonta ja järjestelmällistä ulkoista arviointia, jonka tärkein tavoite on tukea Suomen korkeakouluja niiden kehittäessä laatujärjestelmiään ja toimintatapojaan. Lapin yliopistossa laadunvarmistusjärjestelmä on toiminnan jatkuvan kehittämisen kokonaisuus, johon jokainen yliopistolainen osallistuu työskentelemällä asiantuntevasti, vastuullisesti ja eettisesti.

Laadunvarmistusjärjestelmien auditoinnit jatkuvat myös tulevaisuudessa Suomen korkeakouluissa, ja laatujärjestelmien kehitystyöhön tulee sitoutua. Toista auditointikierrosta varten Korkeakoulujen arviointineuvosto on julkaissut auditointikäsikirjan vuosiksi 2011–2017. Auditointimenetelmä on uusi. Erityisesti sitä on syvennetty tutkintotavoitteisen koulutuksen osalta.

Lapin yliopistossa järjestetään keskustelutilaisuus torstaina 3.3.2011 klo 10.00–12.00 Esko ja Asko -salissa teemalla Laatutyö kehittää yliopistoa. Tilaisuudessa erikoissuunnittelija Kirsi Hiltunen Korkeakoulujen arviointineuvostosta esittelee uutta käsikirjaa ja vastaa henkilökunnan ja opiskelijoiden kysymyksiin.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki yliopiston henkilökuntaan kuuluvat sekä opiskelijat.

Lisätietoja:
Laatujohtaja Helka Urponen, p. 0400 891 219 (sisäinen numero 2940), helka.urponen(at)ulapland.fi
Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2011–2017

Tilaisuuden ohjelma:

Tervetuloa: Laatujohtaja Helka Urponen
Toisen auditointikierroksen menetelmä: Erikoissuunnittelija Kirsi Hiltunen, Korkeakoulujen arviointineuvosto
Kysymyksiä ja keskustelua
Laatu on yhteinen tavoite! Rehtori Mauri Ylä-Kotola