Kuntoutuksen tutkimukselle tukea Suomen Akatemialta

28.9.2010

Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta on myöntänyt Lapin yliopistolle 440 000 euron rahoituksen kuntoutuksen kolmivuotiselle tutkimushankkeelle, joka käynnistyy vuoden 2011 alussa.

Pääosin Lapin yliopistossa toteutettava tutkimushanke keskittyy vaikeavammaisten sekä mielenterveysongelmaisten ja päihderiippuvaisten kuntoutukseen. Hankkeessa tutkitaan kuntoutujan ja hänen perheensä toimijuutta sekä vapaaehtois- ja vertaistuen asemaa kuntoutuksessa.

Osahankkeissa tarkastellaan vanhempien ja lasten osallisuutta ja toimijuutta vaikeavammaisten lasten kuntoutuksessa, kuntoutujien ja kuntoutustyöntekijöiden yhteistyötä mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa sekä vertais- ja vapaaehtoistukea antavien roolia mielenterveyskuntoutuksen eri sektoreilla.

Tutkimushanketta johtavan kuntoutustieteen professori Aila Järvikosken mukaan Suomen Akatemian Lapin yliopiston kuntoutustieteen tutkimukselle myöntämä rahoitus on positiivinen signaali, varsinkin kun kuntoutuksen tarve yhteiskunnassa on lisääntymässä.

– Väestön ikääntyminen ja työuran pidentäminen edellyttävät entistä enemmän kuntoutuksen tutkimusta ja koulutusta, Järvikoski toteaa.

Tutkimuksen osahankkeista vastaavat Marjatta Martin, Liisa Hokkanen ja Sanna Väyrynen Lapin yliopiston sosiaalityön laitokselta. Vaikeavammaisia lapsia koskevan osahankkeen yhteiskumppanina on lastenneurologi, dosentti Ilona Autti-Rämö Kansaneläkelaitokselta. Muut suomalaiset yhteistyökumppanit ovat dosentti Pekka Hakkarainen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta sekä dosenstti Kristiina Härkäpää Kuntoutussäätiöstä. Kansainvälisinä kumppaneina ovat professori Johans Sandvin ja tohtori Hanne Thommesen Nordlandin yliopistosta (Bodö) Norjasta.

Tutkimushanke järjestää tutkimuksen aihepiiristä kaksi kansainvälistä konferenssia vuosina 2011 ja 2013.

Lisätietoja:
Aila Järvikoski
Puhelin 040 484 4178

LaY/Viestintä/OT