uutiskuva_3.jpg

Kurkistuksia tuntemattomaan – Kiina Lapin matkailussa

17.10.2019

Juuri ilmestynyt julkaisu "Kurkistuksia tuntemattomaan – Kiina Lapin matkailussa” pohjautuu Lapin yliopiston matkailututkimuksen kandidaattiseminaarissa tehtyihin tutkimuksiin. Seminaaritöiden toimeksiantajana oli House of Lapland. Lähtökohtana oli kysymys: Kiina – uhka vai mahdollisuus?

Kiinalaisten matkailua tarkastellaan julkaisussa muun muassa kulttuurien välisen viestinnän, markkinoinnin, mielikuvien, valtasuhteiden ja palvelumaisemien näkökulmista. Äänen saavat niin kiinalaismatkailijat, paikalliset asukkaat kuin matkailutyöntekijät.

- Kiinalaisiin matkailijoihin liittyy monia kysymyksiä ja erityispiirteitä. Maailmalla kiinalaisista matkailijoista kilpaillaan, koska he jättävät muita enemmän matkailutuloja kohteeseensa. Markkinointi kiinalaisille on vaativaa ja edellyttää taitavaa natiiviosaajaa ja isoa budjettia. Lisäksi matkailualueilla ja yrityksissä täytyy miettiä, millaista osaamista kiinalaisten matkailijoiden palvelemiseksi tarvitaan. Ymmärrämmekö me Lapissa riittävän hyvin tätä ryhmää? Näin pohti toimeksiantajan edustaja Katariina Imporanta.

Toimeksiantona toteutettavilla kandidaattiseminaareilla on matkailututkimuksessa jo pitkät perinteet. Ne mahdollistavat tutkimuksen tekoa harjoitteleville opiskelijoille aidon työelämäyhteyden sekä näköalapaikan tutkimuksen yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Toimeksiantaja puolestaan saa arvokasta tietoa oman toimintansa tueksi.

- Tämä on erittäin mielekäs työskentelytapa työn tilaajalle ja tutkimuksen tekijöille. Yhtenäinen teema rajaa töiden empiirisiä kohteita ja helpottaa opiskelijoiden keskittymistä tutkimuksen teon perusteiden oppimiseen. Toisaalta riittävän laaja teema mahdollistaa opiskelijoiden intresseihin perustuvat monipuoliset näkökulmat. Kiinalaisten matkailuunkin löytyi hyvin erilaisia tulokulmia, kertoo seminaarityöskentelystä vastaava yliopistonlehtori Maria Hakkarainen.

Maria Hakkaraisen, Salla Jutilan ja Heli Ilolan toimittama julkaisu on luettavissa Lauda-julkaisuarkistossa.

Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-6620-37-4

Lisätietoja:

Maria Hakkarainen, yliopistonlehtori
Lapin yliopisto, matkailututkimus
maria.hakkarainen(at)ulapland.fi
040 484 4213

Salla Jutila, yliopisto-opettaja
Lapin yliopisto, matkailututkimus
salla.jutila(at)ulapland.fi
040 484 4041