uutiskuva_3.jpg

Lapin yliopisto mukana Valtioneuvoston Jatkuvan oppimisen seuranta- ja vaikuttavuustutkimuksessa

6.8.2020

Nykyisen hallitusohjelman tavoite työllisyysasteen nostamiseksi edellyttää nopealla aikavälillä käynnistettäviä toimenpiteitä. Tavoite on huomioitu myös vuoden 2020 valtion talousarviossa, jonka mukaiset nopeavaikutteiset työllisyysasteen kasvun edellytykset kohdistuvat ministeriöiden yhteistyöhön ja kuntien vahvistuvaan rooliin, elinkeinoelämän, työvoimahallinnon, koulutusorganisaatioiden yhteistyöhän sekä aliedustettujen ryhmien tuki- ja ohjaushankkeisiin.

Valtioneuvosto rahoittaa jatkuvan oppimisen uusien, nopeavaikutteisten toimien seuranta- ja vaikuttavuustutkimusta, jolla selvitetään hallituksen valitsemien toimenpiteiden vaikutukset. Lapin yliopiston vastuualueina tutkimuksessa ovat jatkuvan koulutuksen ja ohjauksen mallit, niiden käytännöt sekä koulutukseen osallistujien valmiudet ja asenteet. Lapin yliopistosta toteutukseen osallistuvat professori Timo Aarrevaara ja yliopistonlehtori Sirpa Purtilo-Nieminen. Tutkimusta koordinoi MDI Public Oy. Hanke toteutetaan vuosina 2020-2022.

Hankkeen tarkemmat tiedot Valtioneuvoston Selvitys- ja tutkimustoiminnan sivuilta.

Lisätietoja:
Professori Timo Aarrevaara, 040 4844267
Yliopistonlehtori Sirpa Purtilo-Nieminen, 040 742 1270