Kirjapino

Lapin yliopiston sosiologit ehdolla Vuoden Tiedekynä -palkinnon saajaksi

4.5.2021

Tervetuloa jäteyhteiskuntaan! Aineellisen ylijäämän kanssa eläminen -teos (2019, Vastapaino) on ehdolla Vuoden Tiedekynä -palkinnon saajaksi. Tiedekirjan ovat kirjoittaneet Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiologit Jarno Valkonen, Veera Kinnunen ja Heikki Huilaja yhdessä Turo-Kimmo Lehtosen ja Olli Pyyhtisen kanssa (Tampereen yliopisto).

Koneen Säätiö myöntää Vuoden Tiedekynä -palkinnon vuosittain tieteellisestä kirjoituksesta, jossa suomen kieltä on käytetty erityisen ansiokkaasti. Palkinnon tarkoituksena on tukea suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja nostaa sen arvostusta. Palkinnon suuruus on 25 000 euroa.

Palkinto jaetaan vuorovuosin humanistisen, yhteiskuntatieteen ja ympäristöntutkimuksen alan suomenkielisen, vertaisarvioidun julkaisun kirjoittajalle tai kirjoittajille. Vuonna 2021 palkinto jaetaan ympäristötutkimuksen alan julkaisuille, ja voittajan valitsee yhteiskuntapolitiikan professori, emerita Marja Järvelä. Voittaja julkistetaan 18.5.2021.

Tervetuloa jäteyhteiskuntaan! on kirja jätteen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja sen sosiologisesta tutkimisesta. Jäte on laajalti tunnustettu yhdeksi merkittävimmistä ympäristöllisistä ja sosiaalisista ongelmista nyky-yhteiskunnassa.

Jäte on keskeinen osa jokapäiväistä elämää, taloutta, työtä ja infrastruktuureita. Sitä tuotetaan, lajitellaan, vältellään, kierrätetään, kuljetetaan, hallinnoidaan, myydään, verotetaan, levitetään ja työstetään. Teos kysyy, miten yhteiskunta järjestyy suhteessa jätteeseen. Jäteyhteiskunta-kirjan teesi on, että jätteetön yhteiskunta on pelkkä teknokraattinen utopia. Jätteen haltuunotto ja hyötykäyttö jäävät välttämättä epätäydellisiksi: ylijäämää syntyy aina. Siksi jätettä ei tulekaan ymmärtää pelkäksi teknishallinnolliseksi ongelmaksi, vaan se on osa sosiaalista elämää ja kulutusyhteiskunnan toimintalogiikkaa.

Kirjoittajat ehdottavat, että kulutusyhteiskunnan sijasta olisi osuvampaa puhua jäteyhteiskunnasta. Kysymys on siitä, kuinka löytää tapoja ja käytäntöjä elää sovussa jätteen kanssa.

Lisätiedot:

Professori Jarno Valkonen
Lapin yliopisto
jarno.valkonen(at)ulapland.fi

Tietoa Koneen Säätion verkkosivuilla Vuoden Tiedekynä -palkinnosta