Uutinen, kuvituskuva 1

Maksutonta täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille

12.6.2020

Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille (MoniSoTe) -hanke järjestää maksuttoman opintokokonaisuuden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä opiskelijoille lukuvuosina 2020-2021. Perinteisen ammattijakoisen työnjaon sijaan opinnot lisäävät moniasiantuntijuuden kehittymistä. Näin hanke pyrkii tukemaan tulevaa sote -palveluiden uudelleen valmistelua ja helpottamaan niiden toimeenpanoa Lapissa.

Opintoihin ovat tervetulleita lappilaiset, eri organisaatioissa ja sektoreilla työskentelevät sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset sekä sosiaali- ja terveysalan perusopiskelijat yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa.

Opintokokonaisuus muodostuu neljästä monialaisesta ja -tieteisestä 5 op opintomoduulista. Niissä opiskellaan muun muassa sote-palveluiden muotoilua, tiedolla johtamista, asiakaskeskeisiä työskentelymenetelmiä sekä perehdytään sote-palveluihin saamelaisuuden näkökulmasta. Jokaisessa opintokokonaisuudessa lähestytään opiskeltavia sisältöjä tutkimuksen ja teorian, käytännön työn ja asiakkaiden näkökulmista. Opiskelijat voivat suorittaa kaikki moduulit tai valita itselleen sopivimmat. Verkko-opiskelu mahdollistaa opiskelun joustavasti työn ohessa.

Euroopan unionin sosiaalirahaston rahoittaman MoniSoTe-hankkeen toteuttajina toimivat Lapin yliopisto, Lapin ammattikorkeakoulu sekä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus.

Lue lisää ja ilmoittaudu opintoihin hankkeen nettisivuilla.