TEM_julkaisu_web.png

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin selvitys paljastaa: koronapandemia on lisännyt kotimaanmatkailun kiinnostavuutta

6.4.2021

Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutissa (MTI) laadittu selvitys kertoo, mikä on kotimaanmatkailun nykytila ja mitkä ovat sen potentiaaliset kohderyhmät. Työ- ja elinkeinomisteriölle tehdystä selvityksestä käy ilmi, että koronapandemia on lisännyt kiinnostusta kotimaanmatkailuun.

Selvityksen laativat MTI:n asiantuntijat Antti Honkanen, Jatta Sammalkangas ja Pasi Satokangas. He kuvasivat selvitykseen viisi erilaista kotimaanmatkailijatyyppiä, joiden tarpeet ja odotukset eroavat keskenään (kaupunkilomailijat, kyläilijät ja mökkeilijät, aktiivilomailijat, nautiskelijat sekä kulttuurista ja luonnosta kiinnostuneet).

Lisäksi selvitykseen koostettiin mukaan konkreettisia kehittämisehdotuksia matkailuyritysten tuotekehitykseen. Ehdotukset liittyvät kotimaan pakettimatkoihin, hintamielikuvaan, mökkeilijöiden ja kyläilijöiden matkailupalveluihin, sähköisiin markkinointi- ja myyntikanaviin, kotimaanmatkailun huomioarvoon, nuorten aikuisten matkustamiseen sekä etätyöntekoon.

Analyysi perustuu 1 000 suomalaiselle tehtyyn kyselyyn ja viiteen asiantuntijahaastatteluun sekä aiempiin matkailutilastoihin ja -selvityksiin.

Tietoa julkaisusta:

Honkanen, Antti; Sammalkangas, Jatta; Satokangas, Pasi (2021): Kotimaanmatkailun nykytila ja potentiaali – selvitys kohderyhmistä ja kehittämistoimista. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:14. Julkaisun pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-631-4

Lisätietoja:

Antti Honkanen, antti.honkanen(at)ulapland.fi, 040 485 0500
Pasi Satokangas, pasi.satokangas(at)lapinamk.fi, 040 705 4976