Matkailun ennakointiverkoston toiminta käynnistyy

9.6.2010

Rovaniemellä toimiva Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä rahoitusta kansallisen Matkailun ennakointiverkoston rakenteiden luomiseen ja koordinoimiseen vuodelle 2010.

Matkailualan toimijat tarvitsevat monipuolista tutkimustietoa toimintansa kehittämiseen.

– Erityisesti matkailuyrittäjät ovat kiinnostuneita säännöllisesti ja selkeästi tuotetusta ennakointitiedosta, projektipäällikkö Päivi Ouallen Lapin matkailuinstituutista kertoo. Ennakointitoiminnassa hyödynnettävää tietoa tuotetaan eri tahoilla muun muassa tutkimusten ja kehittämishankkeiden yhteydessä. Tiedot ovat kuitenkin hajallaan vaikeasti löydettävissä ja hyödynnettävissä.

Tietoa kaivataan esimerkiksi tulevaisuuden trendeistä ja matkailijoiden kulutustottumuksista. Millainen on tulevaisuuden matkailija? Miksi hän valitsee kohteekseen Suomen tai Lapin? Millaisista palveluista hän on valmis maksamaan? Lapin matkailuinstituutti vastaa haasteeseen rakentamalla kansallisen toimijaverkoston ja kokoamalla yhteen Suomessa tehtävän matkailun ennakointia tukevan tutkimustiedon ja kehittämistoiminnan.

Matkailun ennakointiverkoston kokoamat ennakointitiedot levitetään matkailualan toimijakentälle mahdollisimman käyttäjäystävällisessä muodossa.

– Kiireinen yrittäjä ei ehdi seikkailemaan internetissä, jäljittämään ennakointietoja eri lähteistä tai pohtimaan, miten tiedot ovat parhaiten sovellettavissa omassa yritystoiminnassa. Yrittäjä tarvitsee uusimmat tutkimustulokset valmiiksi pureskeltuina, selkeästi esitettyinä ja säännöllisesti toimitettuina soveltuvien kanavien kautta, Ouallen sanoo.

Suomen matkailustrategia 2020:ssa (TEM 4.6.2010) Matkailun ennakointiverkostolle osoitettiin vastuu tuottaa ja levittää matkailuelinkeinon kehittämistä tukevaa ennakointitietoa. Verkoston toimintaa ohjaa mm. työ- ja elinkeinoministeriön, Matkailun edistämiskeskuksen, Tekesin sekä Matkailu- ja ravintolapalvelut MaRa:n asiantuntijoista koottu strategiaryhmä.

Lisätietoja:
Eila Linna
Verkostojohtaja
040 735 5300
Päivi Ouallen
Projektipäällikkö
040 484 4498

etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi
www.matkailuinstituutti.fi