matkailututkimus_web.jpg

Matkailun monitieteistä tarkastelua Matkailututkimus-lehden uusimmassa numerossa

26.6.2020

Matkailututkimus-lehden uusin, monitieteinen numero sisältää artikkeleita muun muassa kalastusmatkailusta ja saamelaiskulttuurin esittämisestä Suomen matkailuelinkeinon piirissä. Lehti kutsuu kirjoittajia seuraavaan numeroonsa.

Matkailututkimus-lehden uusin numero (1/2020) on ilmestynyt ja luettavissa journal.fi-palvelussa. Monitieteinen numero sisältää tutkimusartikkeleita, vapaamuotoisia kirjoituksia ja uutisia eri tieteenalojen tutkijoilta.

Lehdessä käsitellään monitieteisesti esimerkiksi kalastusmatkailua. Kauppatieteitä edustavat Itä-Suomen yliopiston matkailututkijat Lari Turunen, Raija Komppula ja Jarno Suni tarkastelevat tutkimuksessaan kalastusmatkailuelämyksen arvoa soveltaen kulutusarvoteorian viitekehystä. Oikeustieteilijä Eelis Paukku puolestaan kysyy artikkelissaan, miten nykyinen lainsäädäntö ja muu julkisen vallan asettama sääntely vaikuttavat kalastuksen eri muotoihin, miten kalastuksen eri muodot tuottavat taloudellista arvoa ja miten sääntelyä kehittämällä voitaisiin parantaa kalastusmatkailun edellytyksiä Suomessa. Yhdessä artikkelit tarjoavat arvokasta tietoa kalastusmatkailun kehittämiseen Suomessa.

Lapin yliopiston tutkijat Ritva Saari, Emily Höckert, Monika Lüthje, Outi Kugapi ja Nuccio Mazzullo puolestaan tarttuvat katsausartikkelissa ongelmiin, jotka liittyvät saamelaiskulttuurin esittämiseen Suomen matkailuelinkeinon piirissä. Artikkeli nostaa esille kulttuurisen herkistymisen käsitteen, joka voisi tarjota yhden mahdollisuuden vaihtoehtoisten ratkaisumallien löytämiseksi sekä apua ongelmakohtien ratkaisuun.

Lehden seuraava numero ilmestyy syksyllä 2020 teemalla Slowing down with tourism. Mitä voimme oppia ajasta, jolloin terveytemme, turvallisuuden tunteemme ja elinkeinomme ovat olleet uhattuina? Lehti kutsuu kirjoittajia pohtimaan aihetta. Puheenvuoroja, haastatteluita, keskusteluita ja muita vapaamuotoisempia kirjoituksia voi lähettää 1.9.2020 asti journal.fi-palvelun kautta.

Lisätietoja:
Outi Rantala, päätoimittaja, Matkailututkimus-lehti, outi.rantala (at) ulapland.fi