Matkailuturvallisuuden kumppanuussopimus sisäasiainministeriön ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin välille

15.6.2010

Sisäasiainministeriö ja Rovaniemellä sijaitseva Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti ovat sopineet keskinäisestä kumppanuudesta matkailun turvallisuuden kehittämisessä.

Tiistaina 15.6. Rovaniemellä allekirjoitettu kumppanuussopimus toteuttaa valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaista sisäisen turvallisuuden ohjelmaa sekä Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelmaa.

Kumppanuussopimus sisältää yhteisten matkailuturvallisuusseminaarien järjestämistä, koulutus- ja asiantuntijavaihtoa, kehittämishankkeista tiedottamista sekä matkailun turvallisuusnormien kehittämistä koko maan laajuisesti. Lisäksi matkailuturvallisuuden tutkimus nivelletään valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman toimeenpanosuunnitelmaan.

Lapista sopimuksen allekirjoittajatahoina ovat Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattiopisto, jotka yhdessä muodostavat Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin. Rovaniemen ammattikorkeakoulu on uudessa strategiassaan valinnut matkailun turvallisuuden osaksi opetus- ja tutkimustoimintaansa.

Turvallisuushakuisuus on yksi neljästä matkailun megatrendistä ikääntymisen, ympäristötietoisuuden ja yksilöllisyyden korostamisen ohella. Asiakkaat ja henkilökunta sekä ulkomaiset ja kotimaiset yrityskumppanit ovat yhä vaativampia turvallisuuden suhteen. Turvallisuuden merkitys matkailuelinkeinon kilpailutekijänä lisääntyy. Yrityksen kannattaa panostaa turvallisuusjohtamiseen ja -suunnitteluun, riskienhallintaan, keskinäiseen verkostoitumiseen sekä kriisiviestinnän harjoittelemiseen.

Matkailun turvallisuus on Lapin sisäisen turvallisuuden yksi keskeinen painopistealue. Lapin matkailustrategian mukaisesti Lapista on tarkoitus tehdä maamme matkailuturvallisuuden mallialue. Nyt solmittu kumppanuussopimus vauhdittaa myös tätä tavoitetta. Matkailun turvallisuuspassin kehittäminen valtakunnalliseksi kurssi- ja opetusohjelmaksi on hyvä esimerkki lappilaisesta innovaatiosta.

Parhaillaan on meneillään Rovaniemen ammattikorkeakoulun koordinoima turvallisuuden koulutus-, verkostointi- ja ennakointihanke Sallassa ja Saariselällä sekä Rovaniemellä. Työ perustuu laajaan verkostoon, jossa on mukana yrityksiä, kuntia, oppilaitoksia ja vapaaehtoisjärjestöjä. Myös Lapin pelastuslaitos, Lapin sairaanhoitopiiri, Lapin liitto ja Lapin aluehallintovirasto ovat sitoutuneet matkailun turvallisuuden edistämiseen maakunnassa. Lapissa on kehitetty matkailun turvallisuutta aiemminkin muun muassa Ylläksen ja Levin alueilla.

Lisätietoja:

Projektijohtaja Eila Linna
Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti
Puh. 040 735 5300

Kehityspäällikkö Pekka Iivari
Lapin matkailun turvallisuusjärjestelmä -hanke
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Puh. 020 798 5438

Sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen
Sisäasiainministeriö
Puh. 040 595 5760

Tiedote: Lapin korkeakoulukonserni