Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan uutiset
Kyvykkäänä kriisissä web.jpg

Organisaatioiden kriisinhallintaa vahvistetaan skenaariotyöskentelyn ja itsensä johtamisen avulla

18.4.2023

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa on käynnistynyt tutkimus, jossa pureudutaan kriisijohtamiseen. Kyvykkäänä kriisissä -hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten kriisissä heikentyviä johtamisen voimavaroja ja selviytymiskykyä voidaan tukea itsensä johtamisen keinoin. Tämän rinnalla tutkitaan ja kehitetään organisaatioiden johdon valmiuksia kohdata äkillisiä ja vakavia kriisejä.

– Ennakoiva skenaariotyöskentely havainnollistaa, miten vastataan esimerkiksi logistiikkahäiriön, kyberhyökkäyksen, liiketoiminnan sulkutilan tai energian saantiongelman aiheuttamiin haasteisiin, yliopistonlehtori Hanna Vakkala kuvailee.

Hankkeeseen osallistuvat Lapin pelastuslaitos, Iin kunnan ateria- ja puhtauspalvelut sekä Treili Oy, joka tuottaa mielenterveyspalveluita, ikäihmisten palveluita ja perhepalveluita.

Tutkimuskohteissa laaditaan erilaisia kriisiskenaarioita, joissa tarkastellaan erilaisten ratkaisujen vaikutuksia organisaation talouteen ja henkilöstövoimavaroihin.

– Johtamisen näkökulmasta henkilöstön tarpeiden, tilanteen asettamien vaatimusten ja johtamisresurssien kohtaamattomuus voi aiheuttaa ongelmia kriisitilanteessa. Tunnekuormitus kärjistää herkästi tulkintoja, mistä voi syntyä negatiivisten vaikutusten kehä.

Hankkeessa tutkitaan esihenkilöiden itsensä johtamisen, kriisitilanteen kokemisen ja resilienssin välisiä yhteyksiä. Samalla tuetaan esihenkilöiden voimavaroja ja toimintakykyä, mikä puolestaan turvaa henkilöstön hyvinvointia.

– Näkökulma on tutkimuskentällä tuore, sillä inhimillisyyden huomioivaa, armollista itsensä johtamista ei ole pystytty tutkimaan tilanteessa, jossa hallinnantunne menetetään koko työyhteisön tasolla.

Itsensä johtaminen on aihe, jossa keskiössä on kokeva ihminen. Tällöin tutkimuksesta saatava tieto soveltuu laajasti erilaisille toimialoille. Esimerkiksi yrittäjille itsensä johtamisen taidot ovat erityisen tärkeitä, jotta työntekijöiden kannattelu mahdollistuu ja yrityksen toimintakyky säilyy.

Kyvykkäänä kriisissä (2023–2024)

Hankkeessa rakennetaan kriiseihin varautumisen malli ja itsensä johtamisen tietopaketti, joilla tuetaan organisaation resilienssiä sekä johdon ja esihenkilöiden johtamisosaamista. Hankkeen tuloksista tiedotetaan myös yleistajuisten, avoimesti saatavilla olevien videoiden ja podcastien avulla.

Työsuojelurahasto rahoittaa hanketta 120 000 eurolla. Lisäksi hanketta rahoittavat siihen osallistuvat organisaatiot ja Lapin yliopisto.

Hankkeen verkkosivu: https://kyvykkaanakriisissa.wordpress.com/

Lisätietoja:

Yliopistonlehtori, opetusvaradekaani Hanna Vakkala, 040 484 4230, etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Yliopistotutkija, dosentti Marko Kesti, 040 717 8006, etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Tutkija Aino-Inkeri Kuula, etunimi.sukunimi@ulapland.fi
Tutkijatohtori Krista Kohtakangas, etunimi.sukunimi@ulapland.fi