Pohjois-Suomessa alkaa uusi päihdetyön koulutus

11.6.2010

Pohjois-Suomessa alkaa uusi 60 opintopisteen laajuinen koulutushanke, joka yhdistää pohjoisten korkeakoulujen päihdetyön osaamisen.

Koulutuksen järjestäjinä toimivat Oulun ja Lapin yliopistot sekä Kemi-Tornion-, Oulun seudun- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut. Koulutus on kolmivuotinen ja sen aikana toteutetaan kaksi samansisältöistä koulutusohjelmaa. Koulutus tapahtuu pääosin verkko-opetuksena.

Opinnot on rakennettu siten, että ne antavat sekä käytännön toimijoille että yksilöille resursseja ja keinoja puuttua päihteiden käyttöön ja edistää kohtuukäyttöä. Koulutus on monitieteinen ja -ammatillinen, joten se lähestyy päihteiden käyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja yhteiskuntapolitiikan, lääketieteen, hoitotieteen, psykologian, sosiaalityön ja erilaisten terapeuttisten menetelmien näkökulmasta. Tämän lisäksi koulutushankkeeseen sisältyy vahva sekä päihdetyön käytäntöjä tutkiva että kehittävä näkökulma.

Erityisesti pyritään korostamaan ennaltaehkäisyn merkitystä yksilö- , perhe-, yhteisö- ja yhteiskuntatasolla. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa keinoja vastata nykyistä paremmin vanhempien päihteidenkäytöstä lapsille aiheutuviin haittoihin sekä etsiä uusia keinoja myös nuorten, ikääntyneiden ja työikäisten päihteiden käytöstä aiheutuvien ongelmien ehkäisemiseksi. Ennaltaehkäisyssä on tärkeää oppia tunnistamaan myös syrjäytymiseen johtavia prosesseja.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt sekä opetus- ja kasvatusalan käytännön toimijat ja esimiehet niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Koulutus sopii myös päihdetyötä tekevien tietojen päivittämiseen. Opinnot ovat osallistujille ilmaiset.

Hanketta rahoittavat ESR ja Alko.

Lisätietoja:
Professori Tarja Orjasniemi Lapin yliopisto (tarja.orjasniemi (at) ulapland.fi)
Suunnittelija Kristiina Simojoki Oulun yliopisto (kristiina.simojoki (at) oulu.fi)