Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan uutiset

Seminaari ja yleisteos informaatioteknologian filosofiasta

3.8.2010

Lapin yliopistossa järjestetään 5.–7. elokuuta seminaari informaatioteknologian filosofiasta. Lisäksi syksyllä aiheesta ilmestyy ensimmäinen suomenkielinen vertaisarvioitu yleisteos.

Informaatioteknologiset laitteet, järjestelmät ja käytännöt ovat nykyisin keskeinen osa ihmisten ja yhteisöjen arkipäivää. Sen vuoksi informaatioteknologiaa on pyrittävä ymmärtämään teknisen ja luonnontieteellisen näkökulman lisäksi filosofisista, ihmistieteellisistä ja yhteiskunnallisista lähtökohdista. Lapin yliopistossa käynnissä olevassa Informaatioteknologian filosofia -projektissa kartoitetaankin informaatioteknologiaa koskevaa filosofista, ihmistieteellistä ja yhteiskunnallista tutkimusta Suomessa. Samalla edistetään alan tutkijoiden ja tutkimusyksiköiden välistä keskustelua ja verkostoitumista.

Lapin yliopistossa järjestetään 5.–7. elokuuta 2010 seminaari, jonka tavoitteena on käynnistää uutta luovaa, monitieteistä keskustelua informaatioteknologian filosofiasta. Seminaarin ohjelma on vapaamuotoinen sekä keskusteluun ja verkostoitumiseen kannustava.

Pääpuhujana on professori Rauno Kuusisto Maanpuolustuskorkeakoulusta. Hänen aiheenaan on Tietotekniikasta – konteksti: verkostomaailma, situaatio: turvallisuuden tunne. Dosentti Tero Vartiainen Turun kauppakorkeakoulusta ja dosentti Jari Palomäki Tampereen teknillisestä yliopistosta alustavat aiheesta ICT-etiikka – ja miten tästä eteenpäin.

Yhteisten osuuksien lisäksi ohjelmassa on työryhmäkokoontumisia, joissa osallistujat voivat keskustella informaatioteknologiaan liittyvistä tutkimuksellisista kiinnostuksen kohteistaan. Lisäksi työryhmät vierailevat informaatioteknologiaan liittyvissä paikallisissa kohteissa, kuten Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIKissa, Lappset Group Oy:n SmartUs-kentällä sekä Santa’s Technology Parkissa.

Julkaisu syksyllä
Ensi syksynä informaatioteknologian filosofiasta ilmestyy myös ensimmäinen suomenkielinen vertaisarvioitu yleisteos. Teos koostuu 20 artikkelista, jotka lähestyvät informaatioteknologian filosofiaa eri näkökulmista. Artikkelit käsittelevät muun muassa eettisyyttä virtuaalimaailmassa, informaatiojärjestelmien käsitteitä ja käsitemalleja, kuvaa mediakasvatuksen objektina sekä tietojärjestelmien kehitystä ja niiden vaikutusta ihmiseen ja yhteiskuntaan.

Informaatioteknologian filosofia -teoksen tekemiseen on puolentoista vuoden aikana osallistunut yhteensä yli 50 henkilöä, ja mukana on ollut tekijöitä lähes jokaisesta Suomen yliopistosta. Teoksen kustantaa Lapin yliopistokustannus.

Julkistamistilaisuus
Informaatioteknologian filosofia -teoksen julkistamistilaisuus järjestetään Informaatioteknologian filosofia -seminaarin yhteydessä torstaina 5. elokuuta klo 19.30 Ravintola Petronellassa (Lapin yliopisto, F-talo, Yliopistonkatu 8, Rovaniemi). Tervetuloa!

Lisätietoja:
Projektista: http://www.informaatioteknologianfilosofia.fi/
Ilmoittautumiset seminaariin

LaY/Viestintä/SV