Sohova_web.jpg

Sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden uusi opintokokonaisuus houkutteli runsaasti hakijoita

20.4.2021

Lapin yliopistossa toukokuussa alkavaan Sosiaalityö ja hyvinvointioikeus -opintokokonaisuuteen on valittu 60 opiskelijaa. Pilottikoulutus on suunnattu työelämässä oleville sosiaalityöntekijöille ja juristeille. Koulutuksen avulla laajennetaan asiantuntijoiden ymmärrystä sosiaalityön oikeudellisesta toimintaympäristöstä ja lisätään valmiuksia erilaisten laintulkintatilanteiden ratkaisemiseksi.

Opintokokonaisuuteen tuli 114 hakemusta eri puolilta Suomea. 3.5. alkavaan koulutukseen valittiin 60 opiskelijaa, jotka ovat ensisijaisesti Lapin alueelta. 10 opintopisteen laajuisessa koulutuksessa keskitytään käytännön työelämän kysymyksiin yhdessä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Oikeustieteen ja sosiaalityön asiantuntemuksen lisäksi mukana on myös mm. järjestötoiminnan ja valvovien viranomaisten edustajia.

– Runsas hakijamäärä kertoo, että sosiaalityöntekijöillä ja juristeilla on käytännön työelämästä kumpuava konkreettinen tarve laajentaa omaa osaamistaan sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden yhteisistä kysymyksistä, kertoo Lapin yliopiston tutkimuspäällikkö Tarja Kemppainen.

Työskentelyssä painottuvatkin käytännön tapausesimerkit. Tarkasteltavana on esimerkiksi kuka päättää, mikä on asiakkaan etu. Miten määritellään riittävät palvelut tai mikä on sosiaalityöntekijän vastuu? Tai miten salassapitosäännökset vaikuttavat eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön?

Opinnot toteutetaan verkko-opintoina moodle-alustalla ja ne voi suorittaa työn ohessa. Opetus koostuu verkkoluennoista, itsenäisestä työskentelystä ja pienryhmätyöskentelystä. Opintokokonaisuus on osallistujille maksuton. Pilottikoulutus päättyy 31.12.2021.

Pilotista saatujen kokemusten pohjalta suunnitellaan hieman laajempi (15 op) opintokokonaisuus, joka sisällytetään Lapin yliopiston normaaliin opetustarjontaan. Uusi opintojakso on osa sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden perusopetusta ja siihen valitaan opiskelijoita myös työelämässä toimivista sosiaalityöntekijöitä ja juristeista.

Lisätietoja §OHOVA -hankkeesta

Opintokokonaisuus on koulutuspilotti, jonka tuottaa Lapin sosiaalityön ja hyvinvointioikeuden osaamisen vahvistaminen – laadun tae koulutuksessa ja työelämässä -hanke (§OHOVA). §OHOVA -hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Lapin yliopisto.

www.sohovapilotti.fi
www.ulapland.fi/sohova

Lisätietoja:

Tarja Kemppainen, projektipäällikkö, YTK
Pirjo Oinas, yliopistonlehtori, YTK
Saara Tuulari, yliopisto-opettaja, OTK

Sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ulapland.fi