uutiskuva_3.jpg

Sosiaalityön kahteen tutkimushankkeeseen yhteensä 650 000 euron valtionrahoitus

13.1.2021

Lapin yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelma on saanut kahteen tutkimushankkeeseen yhteensä noin 650 000 euroa valtionrahoitusta. Hankkeissa selvitetään koronaviruspandemian vaikutuksia sosiaalityöhön sekä gerontologisen sosiaalityön mahdollisuuksia vastata iäkkäiden ihmisten erityisen tuen tarpeisiin.

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 31.12.2020 ensimmäistä kertaa valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoisille sosiaalityön tutkimushankkeille. Rahoitusta myönnettiin yhteensä neljä miljoonaa euroa tutkimushankkeille, jotka vahvistavat sosiaalihuollon ja sosiaalityön tutkimusperusteisuutta ja sosiaalihuollon käytäntöjen vaikuttavuutta. Rahoitus perustuu vuoden 2020 syyskuun alussa voimaan tulleeseen sosiaalihuoltolain muutokseen, joka mahdollistaa sosiaalityön yliopistotasoiselle tutkimukselle samantyyppisen valtionrahoituksen kuin mitä terveydenhuollon tutkimukseen on myönnetty jo pitkään.

Lapin yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelma sai rahoitusta kahteen tutkimushankkeeseen. Professori Timo Harrikarin johtamalle Koronaviruspandemia ja sosiaalityö – glokaalit haasteet ja ratkaisut -hankkeelle (PANDA) myönnettiin 450 000 euron rahoitus. Hankkeessa selvitetään, miten pandemiaolosuhteet ovat muuttaneet ja muuttavat sosiaalihuollon organisaatioiden, sosiaalityön ammattilaisten ja sosiaalityön asiakkaiden tilanteita. Kaksivuotisen hankkeen tavoitteena on lieventää viruspandemian vaikutuksia sosiaalityön haavoittuvimpien asiakasryhmien elämään sekä parantaa sosiaalityöntekijöiden ammatillista hyvinvointia ja vahvistaa sosiaalihuollon instituutioiden toimintaa pandemia-aikana ja sen jälkeen. Hankkeessa analysoidaan muun muassa sosiaalialan ammattilaisille suunnattuja kyselyjä, sosiaalityöntekijöiden haastatteluja ja päiväkirjoja sekä sosiaalihuoltoa käsittelevää uutisointia pandemiaolosuhteissa.

Lisäksi Lapin yliopiston apulaisprofessori Minna Zechner on mukana Helsingin yliopiston professori Marjaana Seppäsen johtamassa Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa -hankkeessa (GERIT). Lapin yliopiston osuus rahoituksesta on 195 000 euroa. Hankkeessa on mukana myös Itä-Suomen yliopisto.

Kaksivuotisessa tutkimushankkeessa etsitään vastauksia siihen, miten erityisen tuen tarpeita tunnistetaan osana ikääntyville suunnattuja palveluita ja miten vanhoja ihmisiä ohjataan gerontologisen sosiaalityön palveluihin. Lisäksi hankkeessa tarkastellaan iäkkäiden taloudellisia ongelmia sekä gerontologisen sosiaalityön työmenetelmiä erityisesti moniulotteisen huono-osaisuuden näkökulmasta. Uutta tutkimusaineistoa kerätään Kuopiossa, Kymenlaaksossa, Rovaniemellä ja Helsingissä haastattelemalla ikääntyvien parissa työskenteleviä sekä gerontologisen sosiaalityön asiakkaita. Lapin yliopiston osuus kohdentuu erityisesti iäkkäiden taloudelliseen huono-osaisuuteen.

Lisätietoja:
Professori Timo Harrikari, timo.harrikari (at) ulapland.fi
Apulaisprofessori Minna Zechner, minna.zechner (at) ulapland.fi
Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen rahoituksesta