Sosiaalityön laitokselle kansainvälistä tunnustusta

17.6.2010

Hong Kongissa kesäkuun alussa pidetyssä sosiaalityön maailmankonferenssissa syvennyttiin sosiaalityöhön ja sen kehittämiseen. Lapin yliopiston sosiaalityön lehtori Arja Kilpeläisen abstrakti palkittiin yhtenä konferenssin parhaimmista abstrakteista.

Sosiaalityön maailmankonferenssiin (Joint World Conference on Social Work and Social Development: The Agenda) osallistui lähes 3 000 osallistujaa kaikista maanosista ja 113 maasta. Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksen henkilöstöä oli myös mukana konferenssissa omine esityksineen. Kaikkiaan konferenssissa oli noin 2 100 esitystä lukuisissa työryhmissä.

Lehtori Arja Kilpeläisen esityksen abstrakti The Use of Social Media to Improve Education in Remote Areas palkittiin omassa sarjassaan yhtenä konferenssin parhaimmista abstrakteista (Best Abstract Award). Esityksessään Kilpeläinen analysoi sosiaalityön informaatioteknologisen maisterikoulutuksessa pilotoitua kokeilua sosiaalisen median hyödyntämisestä yhtenä etäopetuksen menetelmänä. Käyttämällä sosiaalista mediaa opetuksessa voidaan oleellisesti parantaa syrjäisten alueiden opetusta.

Lisätietoja:
Lehtori Arja Kilpeläinen, p. 040 530 0364

LaY/Viestintä/SV