uutiskuva_3.jpg

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) konsortiorahoitusta yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan

3.12.2020

Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) myönsi 9.11.2020 rahoitusta hankekokonaisuudelle, jonka osapuolena toimii Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta. Konsortio tutkii ja edistää ”hiljaisten” toimijoiden ääntä lainsäädäntövalmistelussa. Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Tutkimuskonsortio on nimeltään ”Lainsäädännön vaikutukset hiljaisiin toimijoihin: riittämättömästä tietoperustasta osallistaviin ratkaisuihin (SILE)” Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa, kuinka hiljaisten toimijoiden hyvinvointi ja oikeudet otetaan huomioon lainsäädäntöpolitiikassa ja lakien valmistelun tietopohjassa ja kuinka heihin kohdistuvien lakien vaikutukset muodostuvat. Hiljaisiksi toimijoiksi määrittyvät ne tahot, joilla ei elinolojen tai sosiaalisen aseman vuoksi ole keinoja osallistua lainvalmistelun tietopohjan tuottamiseen. Hiljaisiksi toimijoita ovat ne, joista muut puhuvat ja joiden puolesta puhutaan lainsäädännön valmisteluprosesseissa.

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön oppiaineen tutkijoiden tarkastelun kohteena ovat erityisesti lastensuojelun piirissä olevien lasten ja nuorten huomioiminen lainsäädäntövalmistelussa. Lisäksi siinä tutkitaan Covid 19 -pandemian ja siihen liittyvän lainsäädännön vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Lapin yliopistolle myönnetty konsortion rahoitusosuus on 432 394 €. Kolmivuotisen hankkeen tutkijana toimii Lapin yliopistossa YTT Laura Tiitinen ja johtajana professori Timo Harrikari. Konsortiossa pyritään myös kehittämään yhteistyökumppaneiden kanssa vastuullista ja osallistavaa, monipuoliselle tiedolle perustuvaa lainsäädäntöä. Konsortiota johdetaan Helsingin yliopistosta, jonka lisäksi sen kokoonpanoon kuuluvat Turun yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Lapin yliopisto sekä Frisky & Anjoy Oy.

Rahoitus on myönnetty STN:n Tiedon lukutaito ja tietoon perustuva päätöksenteko (LITERACY) tutkimusohjelmasta, jossa STN rahoitti yhteensä viittä konsortiota. Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) tehtävä on rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Lisätietoja:

Timo Harrikari
timo.harrikari(at)ulapland.fi

Uutinen: Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituspäätökset 2020