uutiskuva_3.jpg

Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahaston (SUE) apuraha myönnettiin matkailututkimuksen opiskelija Miira Lehdolle

18.3.2022

Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahasto (SUE) sekä Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto solmivat keväällä 2020 yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tukea Lapin ja Itä-Suomen alueen yritysten kansainvälistymiseen tai vientiin suuntautuvia pro gradu -tutkielmia. Syksyn 2021 yhteistyöhaussa palkituksi Lapin yliopistosta tuli Miira Lehdon pro gradu -tutkimus, jossa tutkitaan kestävän luksuksen diskursseja turismissa.

Perinteisen luksuksen rinnalle on noussut uuden luksuksen ilmiö, jossa korostuu muun muassa elämyksellisyys, aitous ja merkityksellisyys. Suomea ei ole välttämättä pidetty perinteisen luksusmatkailun mallimaana, mutta maamme on havaittu tarjoavan uuden luksuksen matkailuun sopivat puitteet. Kasvava luksussektori kietoutuu myös yhä tiiviimmin yhteen kestävän kehityksen arvojen kanssa. Huolimatta siitä, että jokaisella on henkilökohtainen näkemyksensä siitä, mikä on luksusta, se rakentuu ilmiönä myös sosiaalisesti ja jaetusti, erilaisten diskurssien kautta.

– Pro gradu -tutkielmassani haastattelen Lapin matkailun alueorganisaatioiden edustajia heidän näkemyksistään luksusmatkailusta. Tutkin kestävän, uuden luksuksen ilmiön rakentumista matkailussa, kuvailee Miira Lehto.

Tutkimalla ilmiön muodostumista diskurssien kautta voidaan kasvattaa ymmärrystä luksusmatkailun nykytilasta Lapissa, siitä minkälaiset diskurssit muovaavat matkailua sekä alueorganisaatioiden vaikutuksesta ilmiön muotoutumiseen. Alueorganisaatioiden ollessa keskeisiä toimijoita omilla alueillaan, voi niillä olla oleellinen vaikutus matkailun rakentumiseen ja alueella vallitseviin käsityksiin ilmiöstä.

Tutkielmassa tarkastellaan haastatteluissa nousseita näkemyksiä Visit Finlandin suomalaista luksusmatkailua koskeviin ohjeistuksiin nähden, jotta ilmiötä voidaan ymmärtää laajemmassa mittakaavassa yhdistämällä alueellinen näkökulma kansalliseen näkemykseen. Tutkimuksessa kartoitetaan myös matkailukohteen saavutettavuuden vaikutusta luksusmatkailuun laajassa, harvaan asutussa Pohjois-Suomessa.

Tutkimuksen tavoitteena on kasvattaa ymmärrystä luksuksesta sosiaalisena ilmiönä sekä kestävän luksusmatkailun kehittämismahdollisuuksista Lapissa.

– Alueorganisaatioiden näkemykset voivat toimia oleellisena elementtinä kattavan luksuspalveluverkoston kehittämisessä. SUE:n apuraha on tällaiselle kansainvälistä liiketoimintaekosysteemiä edistävälle tutkielmalle osuva tuki, josta olen hyvin kiitollinen, Lehto painottaa.

Tutkimus tehdään yhteistyössä valtakunnallisen FIT ME! -hankkeen kanssa (Foreign Individual Traveller’s hospitality and Mobility Ecosystem), joka pyrkii luomaan yksilömatkailijoiden liikkumismahdollisuuksia tukevan palvelujen ekosysteemin kehittääkseen erityisesti harvaan asuttujen alueiden ja luontokohteiden saavutettavuutta.

SUE:n kevään apurahahaku pro gradu -tutkielmille

Kevään apurahahaku avautuu taas toukokuussa ja siitä tiedotetaan erikseen. Tutkielman tulee soveltua yhteen seuraavista kriteereistä:

  • Tutkielma liittyy Lapin tai Itä-Suomen alueen yritysten kansainvälistymiseen tai vientiin
  • Tutkielma liittyy Suomen elinkeinoelämän kansainvälistymiseen tai vientiin
  • Tutkielma tehdään yritysyhteistyössä yhden tai useamman alueella toimivan, kansainvälistymistä tavoittelevan yrityksen kanssa TAI yhteistyössä alueella toimivan kansainvälistymistä edistävän tahon kanssa (esim. ELY tai Kauppakamarit).

SUE:n apurahahaku on erinomainen tuki ja mahdollisuus pro gradu -tutkielmien tekijöille, eikä rajaa mitään tieteenalaa haun ulkopuolelle.

– Kannustan graduntekijöitä kaikista tiedekunnistamme hakemaan tätä apurahaa. SUE:n hallitus, joka päättää apurahan saajista toivookin mahdollisimman monipuolisia, eri tieteenalojen ja monitieteisiä näkökulmia kansainväliseen liiketoimintaan tarjoavia tutkimuksia tuettavakseen, muistuttaa koulutusvararehtori Satu Uusiautti.

Lisätietoja:

Miira Lehto
miirleht(at)ulapland.fi

Satu Uusiautti, koulutusvararehtori
Satu.Uusiautti(at)ulapland.fi