Uutinen, kuvituskuva 1

Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahaston (SUE) pro gradu -tutkielmien apurahojen kevään hakuaika 1. - 31.5.2021

29.4.2021

Suomen Ulkomaankaupan Edistämisrahasto (SUE) sekä Lapin yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto solmivat keväällä 2020 yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on tukea Lapin ja Itä-Suomen alueen yritysten kansainvälistymiseen tai vientiin suuntautuvia pro gradu -tutkielmia. Kevään 2021 apurahahaku avautuu 1.5.2021.

Yliopistot tekevät esivalinnan ja ehdottavat SUE:lle tuettavia pro gradu -aiheita kaksi kertaa vuodessa. Tuki on kullekin pro gradu -tutkielmalle 2 500 €, josta puolet maksetaan pro gradu -tutkielman tekijälle, kun SUE:n hallitus on hyväksynyt tutkielman tukemisen, ja puolet tiedekunnan hyväksyttyä tutkielman.

Oleellista on tutkimussuunnitelman laatu ja ambitiotaso. Lisäksi tutkielman tulee valmistua yliopistojen määrittämässä pro gradu -tutkielmien aikataulussa tutkimussuunnitelman hyväksymisestä.

Tutkielman tulee soveltua yhteen seuraavista kriteereistä:

• Tutkielma liittyy Lapin tai Itä-Suomen alueen yritysten kansainvälistymiseen tai vientiin
• Tutkielma liittyy Suomen elinkeinoelämän kansainvälistymiseen tai vientiin
• Tutkielma tehdään yritysyhteistyössä yhden tai useamman alueella toimivan, kansainvälistymistä tavoittelevan yrityksen kanssa TAI yhteistyössä alueella toimivan kansainvälistymistä edistävän tahon kanssa (esim. ELY tai Kauppakamarit)

Suunnitelmasta tulisi ilmetä tutkimuksen selkeä yhteys kansainväliseen liiketoimintaan. Lisäksi tutkimuksissa olisi hyvä olla uusia tai tuntemattomia (ei jo paljon tutkittuja) aiheita.

Tutkielman valmistuttua tutkimustulokset esitellään elinkeinolle, niistä tiedotetaan medialle sekä välitetään laajasti sosiaalisen median kautta yritysten ja elinkeinon käyttöön.

Kuinka apurahaa haetaan?


Lapin yliopiston osalta ehdotukset apurahan saajiksi pyydetään 31.5.2021 klo 14 mennessä sähköpostitse koulutusvararehtorille (satu.uusiautti[at]ulapland.fi). Ehdotuksen lähettää pro gradu -työn ohjaaja tarkistettuaan, että edellä mainitut ehdot täyttyvät. Ehdotukseen tarvitaan pro gradu -tutkielman tutkimussuunnitelma (3 - 5 sivua) ja ohjaajan suositus. Opetuksen johto- ja kehittämistyöryhmä käsittelee hakemukset ja esittää apurahansaajaehdokkaat SUE:n hallitukselle 15.6.2021 mennessä.

Runsaasti hakemuksia toivotaan


Opiskelijoita ja ohjaajia kannustetaan tarkastelemaan tutkielman aihetta rohkeasti ja hakemaan aktiivisesti apurahaa niin tieteellisiin kuin taiteellisiin pro graduihin. Lapin yliopiston tiedekunnissa tehdään monipuolista tutkimusta, jolla on yhtymäkohtia kansainväliseen liiketoimintaan.

Tähän mennessä SUE:n apuraha on jaettu kaksi kertaa, keväällä 2020 ja syksyllä 2020.

Oikeustieteiden tiedekunnassa opiskelevan Tenho Luoma-Keturin pro gradu -tutkimuksesta voi lukea osoitteessa: https://www.ulapland.fi/news/Suomen-Ulkomaankaupan-Edistamisrahaston-(SUE)-apuraha-oikeustieteen-opiskelija-Tenho-Luoma-Keturille/38382/0aae513f-7259-4696-a2c7-0cbf06b98aec

Yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa opiskelevan Joonas Ervastin pro gradu -tutkimuksesta voi lukea osoitteessa: https://www.ulapland.fi/news/Suomen-Ulkomaankaupan-Edistamisrahaston-apuraha-yhteiskuntatieteen-opiskelija-Joonas-Ervastille/43760/08a6c836-e260-497d-9999-5bf3cb14f28f

Lisätietoja:
Koulutusvararehtori Satu Uusiautti, satu.uusiautti(at)ulapland.fi
SUE säätiön asiamies Jukka Salo, jukka.salo(at)kris-vasco.fi