Kirjapino

Tervetuloa jäteyhteiskuntaan! -kirjan julkistamistilaisuus 29.11. klo 16-17

26.11.2019

Tervetuloa jäteyhteiskuntaan! -kirjan julkistamistilaisuus pidetään 29.11. klo 16-17, Luentosali 9 (LS9), Lapin yliopisto, Yliopistonkatu 8. Kirjan teemoista keskustelemassa Lapin Ylioppilaslehden päätoimittaja Aleksi Pohjola, ympäristöoikeuden yliopistonlehtori Ilari Hovila sekä Lapin yliopiston Green Office -avaintiimin jäsen Asta Sinervä.

Lapin yliopiston Jäteyhteiskunta-hanke (Suomen Akatemia) on juuri julkaissut teoksen Tervetuloa jäteyhteiskuntaan! yhteistyössä Tampereen yliopiston tutkijoiden kanssa. Teoksessa jätettä ja jätteen kanssa elämistä tarkastellaan sosiologisena kysymyksenä. Teos kysyy, miten yhteiskunta järjestyy suhteessa jätteeseen.

Jäte on laajalti tunnustettu yhdeksi merkittävimmistä ympäristöllisistä ja terveydellisistä ongelmista nyky-yhteiskunnassa. Uusissa kiertotalousvisioissa jäteongelmaa ratkotaan suunnittelemalla jäte pois. Samalla jätteestä on tullut yhä näkyvämpi osa jokapäiväistä elämää, taloutta, työtä ja infrastruktuureita. Sitä tuotetaan, lajitellaan, vältellään, kierrätetään, kuljetetaan, hallinnoidaan, myydään, verotetaan, levitetään ja työstetään.

Kirjan teesi on, että jätteetön yhteiskunta on teknokraattinen fantasia. Jätteen haltuunotto ja hyötykäyttö jäävät välttämättä epätäydellisiksi: ylijäämää syntyy aina. Siksi jätettä ei tulekaan ymmärtää pelkäksi teknishallinnolliseksi ongelmaksi, vaan se on osa sosiaalista elämää ja kulutusyhteiskunnan toimintalogiikkaa. Kirjoittajat esittävät, että on tärkeää tunnistaa elämämme jätteen kanssa, ja siksi pitäisikin puhua jäteyhteiskunnasta kulutus- tai kiertoyhteiskunnan sijaan. ”Kysymys on siitä, kuinka löytää tapoja ja käytäntöjä elää sovussa jätteen kanssa”, kirjoittajat toteavat.

Kirjoittajat tarkastelevat jätteen yhteiskunnallisuutta analysoimalla erilaisia jätteen kanssa toimimisen arkisia käytäntöjä sekä vaihtoehtoisia jäte-elämän muotoja, kuten dyykkausta. ”Kirjan tavoitteena on herättää pohtimaan, miten omalla tekemisellämme tuotamme jäteyhteiskuntaa, emmekä ole vain osa sitä. Kirja siis sopii ajattelun herättäjäksi kaikille jätesuhdettaan ja yhteiskunnallista tulevaisuutta pähkäileville ihmisille”, tekijät summaavat.

Lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan sekä juhlistamaan uunituoretta teosta!

Jarno Valkonen, Olli Pyyhtinen, Turo-Kimmo Lehtonen, Veera Kinnunen & Heikki Huilaja:Tervetuloa jäteyhteiskuntaan – Aineellisen ylijäämän kanssa eläminen, 157 s., Vastapaino 2019.

Tilaisuudessa voi ostaa kirjan erikoishintaan!

Lisätietoja:

professori Jarno Valkonen (jarno.valkonen@ulapland.fi)

https://wastesociety.com/