Uutinen, kuvituskuva 2

Tutkimusetiikan päivä marraskuussa Lapin yliopistolla

24.9.2019

Lapin yliopistolla 8.11. järjestävässä avoimessa seminaarissa pureudutaan tutkimusetiikan ajankohtaisiin aiheisiin. Castrén-salissa järjestettävä seminaari on avoin kaikille yliopiston ja ammattikorkeakoulun henkilöstölle sekä jatko-opiskelijoille.

Tutkimuseettisten pohdintojen keskiöön on viime vuosina noussut mukaan erityisesti tietosuojan näkökulma ja sen vaatimukset. Tänä syksynä myös Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on uudistanut ja ajanmukaistanut kansallisen ohjeistuksensa ihmiseen kohdistuvan tutkimuksen eettisistä periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista. Ohjetta sovelletaan myös esimerkiksi taiteelliseen tutkimukseen, jos tutkimuksen kohteena on ihminen.

Tervetuloa mukaan avoimeen seminaariin oppimaan ja keskustelemaan! Tutkimusetiikanpäivä järjestetään LUC-yhteistyönä ja striimataan etäosallistujia varten suorana.

Ohjelma ja aikataulu:

10.15-10.30
Tervetulotoivotus: Antti Syväjärvi, Lapin yliopiston rehtori (1.11.2019 alkaen)

10.30 – 11.30
Eettinen ennakkoarviointi ja uudistuneet ohjeistukset
Kysymykset: Sanna Koulu, tutkijatohtori Lapin yliopisto, YTK, lapsuuden ja nuorisotutkimuksen tutkimuseettisen toimikunnan jäsen
Vastaajana: Iina Kohonen, asiantuntija Tutkimuseettinen Neuvottelukunta (TENK)

LOUNAS 11.30-12.15

12.15-13.15
Aineistojen onnistunut arkistointi, avaaminen ja jatkokäyttö (erityisesti tutkimusetiikan ja tietosuojan näkökulmasta)
Kysymykset: Anniina Koivurova, yliopistonlehtori Lapin yliopisto, TTK, Lapin yliopiston eettisen ennakkoarvioinnin neuvoston jäsen
Vastaajana: Annika Valaranta, tietopalveluasiantuntija Tietoarkisto, Tampereen yliopisto

TAUKO: 13.15-13.30

13.30-14.30
Tutkimusetiikan, tietosuojan ja tekijänoikeuksien risteyksessä
Kysymykset: Soile Veijola, professori Lapin yliopisto, MTI
Vastaajana: Maria Rehbinder, Tekijänoikeusasiamies, Aalto-yliopisto

14.30 Päivän yhteenveto ja kiitokset:
Leena Viinamäki, yliopettaja, Lapin AMK:n tutkimusetiikan tukihenkilö
Petra Falin, Lapin yliopiston tutkimusetiikan tukihenkilö ja eettisen ennakkoarvioinnin neuvoston sihteeri

14.45 Seminaari päättyy