Työhyvinvoinnilla on väliä

20.1.2011

Hyvinvoiva tiedekunta –työhyvinvointihanke toteutettiin Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa dekaani Juha Perttulan johdolla vuonna 2010. Hankkeen loppuraportti on valmistunut ja se löytyy intranetistä.

Hankkeen tavoitteena oli tukea tiedekunnan koko henkilöstöä haasteellisessa muutostilanteessa, jossa kaksi tiedekuntaa fuusioitiin. Hankkeessa kehitettiin toimintamalli, jonka avulla yhteisöllisyyden kehittymistä tiedekunnassa pyritään tukemaan myös tulevaisuudessa.

Hanke piti sisällään kaikille työntekijöille suunnattuja yhteisöpäiviä, tiedekunnan johtoryhmän tulevaisuusverstaita sekä hyvinvointitapaamisia. 

– Tutkimustieto osoittaa vakuuttavasti, että työssään hyvinvoiva ihminen saa myös paljon aikaan. Työn tehokkuus ja tuottavuus ovat työhyvinvoinnin likeisiä seuralaisia. Silti yliopistoelämässä työhyvinvoinnista puhutaan edelleen kovin vähän, Perttula sanoo.

Perttulan mukaan yliopiston työkulttuuria ovat perinteisesti määrittäneet asiantuntijuus, autonomia ja tiedolla kilvoittelu. Tähän kulttuurin työhyvinvointi on istunut huonosti. On ollut helpompi pidentää työpäivää ja punnertaa asioita valmiiksi työhuoneessaan kuin uusintaa pitkäjänteisesti työvointiaan. 

– Työhyvinvointi kehkeytyy mahdollisuuksista tehdä työmme hyvin, tavoitteiden selkeydestä, innostuneisuuden säilyttämisestä sekä kohtuullisuuden tajusta. Lisäksi työhyvinvointi edellyttää vuorovaikutuksen sujuvuutta, luottamusta ja sen tajuamista, että kuljemme samaa matkaa.

Yhteiskuntatietieteiden tiedekunnan työhyvinvointityö ajoittui vuoteen 2010, jonka aikana tiedekunnassa toteutetut organisaatiomuutokset olivat Lapin yliopiston mittakaavassa suuria.

– Jälkikäteen arvioiden työhyvinvointihankkeen ajoitus osui kohdalleen ja sen jokainen osa-alue oli työyhteisöjen kannalta tuiki tarpeellinen. Hanke toimi monenlaisten tunteiden venttiilinä ja sen puitteissa ideoitiin myös tulevaa. Ehkä hankkeen kaikkein suurin merkitys oli siinä, että sen esiin nostamat asiat – hankalat ja ilahduttavat – jäivät keskuuteemme. Ne antavat suuntia, ohjaavat, pakottavatkin. Työ hyvän työvoinnin puolesta jatkuu, Perttula sanoo.

Hankkeessa kehitettyä toimintamallia sovelletaan parhaillaan kasvatustieteiden ja taiteiden tiedekunnissa käynnissä oleviin hyvinvointihankkeisiin.  

Työnteon toimivuutta ja tyyliä etsimässä loppuraportti löytyy intranetistä kohdasta: henkilöstökoulutus –> hyvinvoivatiedekunta YTK  

Lisätietoja:
Juha Perttula, dekaani
Puhelin 0400 328 104
etunimi.sukunimi@ulapland.fi

LaY/Viestintä/OT