Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan uutiset
Kansikuva kirjasta

Uutuuskirja kertoo, miksi uskontolukutaitoa tarvitaan Suomessa lisää

24.3.2023

Uskontojen rooli suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole kadonnut, vaan uskontoihin liittyvät teemat, kysymykset ja haasteet ovat päinvastoin kasvavassa roolissa. Uutuuskirja Uskontolukutaito suomalaisessa yhteiskunnassa kartoittaa, missä ja miten uskontolukutaitoa tarvitaan ja millaisia seurauksia puutteellisesta uskontolukutaidosta voi olla.

– Esimerkiksi muuttoliikkeen ja uusien hengellisyyksien muotojen takia yhteiskunnassa tarvitaan parempaa kykyä ymmärtää uskonnollisia ilmiöitä. Uskontoja ei voi ohittaa, sanoo yksi kirjan kirjoittajista, uskontojen ja kulttuurien politiikan professori Aini Linjakumpu Lapin yliopistosta.

Kun uskonnollinen moninaisuus lisääntyy, tarvitaan uudenlaista tapaa jäsentää uskontojen roolia. Tätä tietoa tarvitsevat paitsi tavalliset kansalaiset myös kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaiset, eri viranomaiset sekä kotouttamisen parissa työskentelevät.

Teoksessa havainnoillistetaan, mitä uskontolukutaito tarkoittaa kansalaistaitona sekä ammatillisena ja akateemisena osaamisena. Uskonnon roolista kouluissa tai samaa sukupuolta olevien parien kirkollisesta vihkimisestä on keskusteltu Suomessa vuosien ajan.

– Olisi erittäin tarpeellista kuitenkin miettiä, miten uskonnolliset kysymykset otetaan huomioon myös viranomaistyöskentelyssä, esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla tai poliisissa. Voisi jopa väittää, että viranomaisten uskontolukutaito ei ole riittävällä tasolla Suomessa.

Uusien uskonnollisten ryhmien ja ilmiöiden lisäksi myöskään Suomessa tavanomaisempien uskonnollisiin liikkeisiin, esimerkiksi herätysliikkeisiin kohdistuva uskontolukutaito ei ole itsestään selvää. Teoksessa pohditaankin, miten uskonnollisten liikkeiden oikeudet ja velvollisuudet näyttäytyvät uskontolukutaidon näkökulmasta.

Oikeus omaan uskontoon on perusoikeus- ja yhdenvertaisuuskysymys. Erilaisiin uskonnollisiin ryhmiin kuuluville tulee taata uskonnon harjoittamisen oikeus. Tämä vaatii riittävää ymmärrystä uskonnollisista liikkeistä.

– Täytyy kuitenkin huomata, että uskontolukutaito ei ole pelkästään uskontojen ymmärtämistä, vaan myös kriittistä suhtautumista uskonnollisiin ilmiöihin. Uskontolukutaito asettaa vaatimuksia myös uskonnollisille yhteisöille itselleen, Linjakumpu korostaa.

Teoksen kirjoittajina on uskontojen tutkimuksen eturivin asiantuntijoita kuudesta eri yliopistosta ja tutkimuslaitoksesta:

• Aini Linjakumpu, YTT, uskontojen ja kulttuurien politiikan professori, Lapin yliopisto
• Tuula Sakaranaho, FT, uskontotieteen professori (emer.), Helsingin yliopisto
• Johanna Konttori, FT, YTM, tutkimuskoordinaattori, Helsingin yliopisto
• Inkeri Rissanen, TT, KM, dosentti, yliopistonlehtori (monikulttuurisuuskasvatus), Tampereen yliopisto
• Ruth Illman, FT, TT, dosentti, Donner-instituutin johtaja
• Martin Ubani, FT, TM, uskonnonpedagogiikan professori, Itä- Suomen yliopisto
• Marja Tiilikainen, FT, dosentti, vastaava tutkija, Siirtolaisuusinstituutti

Aini Linjakumpu, Tuula Sakaranaho, Johanna Konttori, Inkeri Rissanen, Ruth Illman, Martin Ubani & Marja Tiilikainen: Uskontolukutaito suomalaisessa yhteiskunnassa
ISBN 9789523452107, Gaudeamus 2023

Lisätietoa kirjasta Gaudeamuksen verkkosivuilla.

Lisätietoja:

Aini Linjakumpu, YTT, uskontojen ja kulttuurien politiikan professori
Lapin yliopisto
aini.linjakumpu(at)ulapland.fi
040 766 8859